Onderdelen en samenwerking

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt dienstverlening aan ondernemend Nederland centraal. Dat doet zij door namens de overheid tal van programma’s en regelingen aan te bieden die ondernemers vooruit helpen om hun ambities waar te maken op het vlak van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Hieronder vindt u een aantal bijzondere initiatieven, samenwerkingsverbanden en organisatieonderdelen die daar, naast de core business, invulling aan geven.

Initiatieven

Antwoord voor bedrijven

Antwoord voor Bedrijven, onderdeel van RVO.nl, maakt alle informatie over wetten, regels en subsidies voor ondernemers vindbaar en begrijpelijk. Op www.ondernemersplein.nl/wetten-en-regels, via zoekmachines, op andere websites en via apps - zoals de Nieuwe Wetten-app  - is deze informatie te vinden. Alle informatie is beschikbaar als open data, zodat iedereen het kan delen of gebruiken.

Higherlevel.nl

Higherlevel.nl is een ondernemersforum waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke markt elkaar helpen. Het Ministerie van Economische Zaken financiert deze virtuele ontmoetingsplaats.
www.higherlevel.nl

Holland Branding

Het imago van Nederland moet goed zijn om de kansen van Nederlandse ondernemers op de internationale markt te vergroten. Eenduidige communicatie is een belangrijk element in het versterken en handhaven van het gewenst imago van Holland. Dit noemen we Holland Branding. De website hollandtradeandinvest.com informeert buitenlandse partijen over Nederlandse kennis en kunde.
www.hollandtradeandinvest.com

Samenwerkingsverbanden

Digitale Ondernemersplein

Ondernemers kunnen op het digitale ondernemersplein terecht voor alle informatie van de (semi)overheid om slagvaardig te kunnen ondernemen en innoveren. Het is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en RVO.nl.
www.ondernemersplein.nl

Kamer van Koophandel

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Kamer van Koophandel van start. Een landelijke organisatie waarin de Kamers van Koophandel en Syntens Innovatiecentrum hun krachten bundelen. De Kamer van Koophandel biedt informatie over het ondernemerschap.
www.kvk.nl

Bijzondere organisatieonderdelen

Netherlands Space Office

Het Netherlands Space Office (NSO) is dé Nederlandse ruimtevaartorganisatie. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelt het NSO het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat uit.
www.spaceoffice.nl

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden

Het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) wil de concurrentiekracht van exportbedrijven in ontwikkelingslanden bevorderen. Daarmee moeten zij gemakkelijker toegang hebben tot de Europese markt. Het CBI is onderdeel van RVO.nl en werkt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het CBI is actief in 48 landen.
www.cbi.eu

Partners voor Water

Partners voor Water is hét programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities. RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.
www.partnersvoorwater.nl

Ons netwerk

Service menu right