Opdrachtgevers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie.

Naast opdrachten voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voeren wij opdrachten uit voor de volgende ministeries:

  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • ministerie van Buitenlandse Zaken;
  • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
  • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  • ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Service menu right