"Advance Care Planning gaat om kwaliteit van leven"

Gepubliceerd op:
23 september 2021

De 16 organisaties uit het Samenwerkingsprogramma Integrale Ouderenzorg Zeeland (IOZ) willen meer rekening houden met wensen van cliënten en een effectievere verbinding creëren tussen verschillende zorginstanties. Dat is niet gemakkelijk in de snel vergrijzende provincie. Maar de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) helpt ze daarbij.

Inge van den Borne is programmamanager van de IOZ en legt uit waarom het programma zo belangrijk is. "We willen ouderenzorg in Zeeland verbeteren en meer op elkaar aan laten sluiten. Dit heeft hoge prioriteit. Zeeland heeft steeds meer ouderen die zorg nodig hebben en tegelijkertijd is er een tekort aan zorgprofessionals. Dit komt onder andere doordat veel huisartsen met pensioen gaan en er weinig jongere professionals bij komen." Het samenwerkingsprogramma richt zich op 3 elementen: het vroeg signaleren en registreren van kwetsbaarheid, functionele coördinatie voor verblijfplekken voor mensen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen en Advance Care Planning (ACP). 

Advance Care Planning

ACP is een proces waarbij cliënten met de behandelend arts hun wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreken en vastleggen. Zo verloopt de laatste fase van hun leven zo veel mogelijk nog volgens hun eigen wensen.
"ACP houdt in dat we niet alleen maar kijken naar de klachten van een cliënt en de zorg die daarbij past, maar ook naar de wensen van de cliënt”, legt Van den Borne uit. “Het gaat om kwaliteit van leven, niet alleen om langer leven.” Dit vereist natuurlijk wel dat ACP-wensen goed geregistreerd en gecommuniceerd worden tussen alle betrokken partijen, zodat de cliënt niet keer op keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. 

De aanpak

Van den Borne: "Binnen het project ACP van IOZ bedenken we hoe Advanced Care Planning eruit moet zien in Zeeland. Hoe moet zo’n gesprek gaan, wie kan dat doen, waar leg je het vast? Het is heel belangrijk om professionals daarin te scholen. Ook willen we ambassadeurs inzetten binnen de betrokken organisaties, zodat zij collega’s kunnen stimuleren en coachen op het voeren van ACP gesprekken. Wijkverpleegkundigen hebben hier ook een heel belangrijke rol in, omdat zij bij de cliënt thuis komen, veel zien en horen en een band opbouwen om zo’n gesprek aan te gaan."

Dankzij de SOW kan de IOZ onder andere de scholing en het ambassadeursprogramma financieren. Ook gaat de IOZ met de subsidie Serious Gaming inzetten zodat professionals over het ACP-proces kunnen leren door middel van spel. Van den Borne: "Het lijkt ons heel leuk, niet zo traditioneel."

Meer weten?

Van 1 oktober tot en met 15 november is de tweede ronde van de SOW open. Maak gebruik van deze mogelijkheid en dien eventueel samen met ketenpartners als huisartsen, gemeenten en ziekenhuizen een subsidieaanvraag in.

Vragen over de SOW?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?