"Ik wil bewijzen dat je als boer kan meebewegen met de natuur"

Gepubliceerd op:
8 juli 2022

Eind 2021 nam Charl van de Sande de melkveehouderij van zijn vader over. Samen met zijn echtgenote Marije gooide hij het roer om. In zijn vaders tijd was het bedrijf op Schouwen-Duiveland nog gericht op veel liters melk per koe. Nu boert Charl biologisch, met veel aandacht voor de dieren en de natuur.

Van de Sande: "Ik wil aan mijzelf, en misschien ook wel aan anderen, bewijzen dat het kan om met de natuur mee te gaan. In plaats van er tegenin."

koe met hoorns
boer met hooi

Biologisch boeren is innoveren

De Van de Sande-koeien zijn oerkoeien. Dit betekent dat ze hun hoorns nog hebben. De dieren worden gemolken door een melkrobot. Biologisch boeren is innoveren. Van de Sande: "Ik word enthousiast als ik merk dat iets nieuws echt werkt. Zoals een perceeltje met kruidenrijk gras dat zonder kunstmest harder groeit dan Engels raaigras mét kunstmest. Er is veel meer mogelijk dan we denken."

Een looproute voor de koeien

Het voer voor de koeien komt grotendeels van Schouwen-Duiveland zelf. Zo krijgen Charls koeien met een speciale looproute over het land elke dag vers gras te eten. Ook gebruikt hij een hooidroger die hij met subsidie aanschafte. Hiermee kan hij ook de kleinste stukjes hooi laten drogen en gebruiken als voer.

Met de MIA\Vamil zijn subsidies te krijgen voor verschillende bedrijfsmiddelen, zoals een ondergrondse waterberging of een koelinstallatie voor drijfmest.

Begrotingsgat dichten door extra subsidie

koeien lopen uit de stal

Charls koeien krijgen met een speciale looproute over het land elke dag vers gras te eten.

Als biologische boer draagt Charl van de Sande bij aan de biodiversiteit. Daarom krijgt hij standaard de vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Van de Sande: "Daar dicht ik een begrotingsgat mee omdat dierenwelzijn en zorgen voor de aarde financieel niet veel oplevert. Ook in de winter groeit er genoeg voer op het eiland, maar je moet er wel voor betalen." Ook vanaf 2023 ligt in het nieuwe GLB de focus op verduurzaming.

Anders kan je beter stoppen

De agrarische wereld is in beweging, en Van de Sande is daarover optimistisch. "Ja, natuurlijk! Anders kan je beter meteen stoppen. Misschien moeten we de landbouw inderdaad anders aanpakken. Ik geloof in de kracht van de natuur en in deze manier van boeren.”

Op onze website vindt u een overzicht van alle regelingen voor melkveehouders.

Bent u tevreden over deze pagina?