Bartlo Hoogendijk vermindert succesvol stikstofuitstoot

Gepubliceerd op:
29 oktober 2020

Boer zijn in de veenweidegebieden vereist nauwkeurigheid. Hoe hoog mag het grondwater staan? Hoe voorkom je te veel uitstoot van stikstof? Waar geef je biodiversiteit de ruimte? En hoe verdien je nog steeds een behoorlijke boterham? Bartlo Hoogendijk kan erover meepraten. Zo bestrijdt hij stikstof, onder meer met verdunde bemesting en veevoer met weinig eiwit.

Hoogendijk is al tientallen jaren boer in het Groene Hart. Op 38 hectare laat hij zijn melkkoeien grazen. Maar deze oer-Hollandse polder staat onder druk. Een van de uitdagingen is om uitstoot van stikstof te verminderen. In 2016 begon landbouworganisatie LTO Noord het innovatieprogramma Proeftuin Veenweidegebieden. Het doel van het programma is om iets tegen stikstof te doen. Hoogendijk is een van de deelnemers. Ook doet hij mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Onderwaterdrainage tegen ammoniak

“Een van de proeven waaraan ik meedoe is onderwaterdrainage”, zegt Hoogendijk. “Het idee is dat je het waterpeil kunt verhogen. Dat gaat niet alleen bodemdaling tegen. Koeien kunnen ook langer naar buiten. Daardoor komen mest en urine niet bij elkaar, zoals in de stallen. Dat vermindert uitstoot van ammoniak.”

Eiwitarmer rantsoen

Binnen de Proeftuin Veenweidegebieden doet Hoogendijk nog meer om stikstof te minimaliseren. “Gras bevat veel eiwitten. Dat biedt de mogelijkheid om koeien voer te geven met minder eiwit. Daarmee zorg je voor een lagere ammoniak en dus minder stikstof in de mest. Wat ook helpt is om de mest die je uitrijdt te verdunnen met water. Water bindt de ammoniak.”

Kostenbesparende kringloop

Verduurzamen en nieuwe verdienmodellen vinden is niet eenvoudig, vindt Hoogendijk. Maar volgens hem kunnen maatregelen om stikstof te verminderen economisch iets opleveren. “Interessant is ook de kringloopgedachte waarbij je minder kunstmest hoeft in te kopen. Ook ben je minder geld kwijt aan mestafzet. Ik doe mee aan de KringloopWijzer. Daarbij houd ik nauwkeurig bij wat ik aan het land toevoeg en wat ik ervan afhaal. Het is een kwestie van precisielandbouw: eerst de data bekijken op je laptop en dan het land op.”

Met subsidie leren over duurzamere landbouw

Wilt u als agrarisch ondernemer de omslag naar kringlooplandbouw maken? Vanaf 30 november kunt u met subsidie een agrarisch bedrijfsadviseur inhuren. Deze valt onder de subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). “Het is natuurlijk altijd aantrekkelijk om gratis advies in te winnen. Mijn zoektocht om op een economisch rendabele manier te verduurzamen zet ik graag voort. Dat is toch waar we naar toe moeten.”

Meer weten?

Subsidie om te leren over duurzamere landbouw
Proeftuin Veenweiden
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Vragen over duurzaam boeren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?