Bedrijven behalen energiewinst met de energiebesparingsplicht

Gepubliceerd op:
28 augustus 2020

Van verouderde stookinstallaties tot onnodig draaiende compressoren. Er zijn heel wat kansen om energie te besparen. Bij toezicht op de energiebesparingsplicht wijst Omgevingsdienst Twente daar graag op. "Beschouw de plicht vooral als een eyeopener om energiewinst te behalen."

Het energieteam van de Omgevingdienst Twente, dat sinds 2019 actief is, geeft voorlichting over energiebesparing. "Ook controleren we op de energiebesparingsplicht", vertelt toezichthouder Bastiaan Goosen. "Onder andere tijdens het reguliere toezicht. Maar we bezoeken ook wel bedrijven, als we denken dat er nog veel energiewinst te behalen is.

Bedrijfsbezoeken

Voor een bedrijfsbezoek vraagt de Omgevingsdienst eerst bij het bedrijf het verbruik op. "Zo bepalen we welke regelgeving van toepassing is. Bij de rondgang door het bedrijf maken we eventueel foto’s met warmtebeeldcamera’s." Als er geen maatregelen zijn genomen, maakt de Omgevingsdienst daar afspraken over. "Bijvoorbeeld als we ontbrekende isolatie of verouderde verlichting zien."
Door de coronacrisis zijn voorlopig alleen controles op afstand mogelijk. "We bellen om gegevens op te vragen aan de hand van een checklist die onder andere gebaseerd is op de erkende maatregelenlijst. En we bespreken ook onze constateringen telefonisch."

Maatregelen niet vrijblijvend

Wat gebeurt er als een bedrijf niet voldoet aan de informatie- of de energiebesparingsplicht? "Dan schrijven we het bedrijf aan volgens de Landelijke Handhavingsstrategie. Want de erkende maatregelen zijn niet vrijblijvend. Komt een bedrijf niet in actie nadat we het herhaaldelijk hebben aangeschreven? Dan kunnen we overgaan tot handhaving. Dat kan leiden tot boetes of strafrechtelijke stappen." 

Tips voor toezichthouders

Van alle organisaties in Twente waarvoor volgens RVO de informatieplicht geldt, heeft ongeveer 39% gerapporteerd. "Naast de voorlichting van brancheorganisaties komt dit ook door onze controles." Goosen geeft aan hoe je daar als toezichthouder werk van maakt. "Neem energiebesparing mee in je uitvoeringsprogramma Handhaving en reserveer hiervoor geld en tijd. Daarnaast is goede communicatie en voorlichting belangrijk. Zo verwijzen wij naar InfoMil en RVO en bieden we hulp bij het rapporteren."

Tips voor bedrijven

Goosen en zijn collega’s stuiten wel eens op verzet en onbegrip bij bedrijven. "Bijvoorbeeld bij verbouw- of nieuwbouwplannen; niet iedereen kan precies aangeven wanneer die plaatsvinden. Ook zijn er bedrijven die het financieel zwaar hebben en geen grote kostenposten kunnen gebruiken. Dan leggen we uit dat de maatregelen een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Je kunt dus relatief snel geld besparen." Goosen ziet de energiebesparingsplicht als eyeopener. "Als je eerst het laaghangende fruit pakt, kun je grote energiewinst behalen."

Meer weten?

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?