Beter welzijn voor ouderen met BuurSchap.nu

Gepubliceerd op:
21 oktober 2020

Welke oudere wil dat nu niet? Goede buren die je zelf uitzoekt én informele zorg in je eigen woon- en leefomgeving. Met het nieuwe woonconcept BuurSchap.nu zijn bewoners een collectief. Hun wensen staan centraal bij de ontwikkeling van woningen en woonomgeving. Met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg wordt op dit moment de haalbaarheid onderzocht.

BuurSchap.nu is een collectieve woonvorm, ook wel co-housing, waarin mensen samen wonen en leven. Ze geven invulling aan goed nabuurschap met behoud van privacy en individuele vrijheid. Verder biedt het gemakken als het delen van auto's en flexwerkplekken en kan de inkoop van zorg, gemaksdiensten en woningonderhoud gezamenlijk worden geregeld.

Veranderende samenleving

Gerard Maassen is voorzitter van Stichting Seniorenschap en bedenker van het woonconcept. Hij stelde zichzelf de vraag wat de gevolgen zijn van de veranderende samenleving op het wonen in de toekomst: "Mensen worden ouder, blijven langer vitaal, maatschappelijk actief en willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daar horen andere woonvormen bij. Namelijk initiatieven waar ouderen fijn kunnen wonen en waar zij deel blijven uitmaken van een actieve buurt met bewoners in verschillende leeftijden. Als maatschappelijk betrokken ondernemer op dit vlak wil ik mijn steentje bijdragen. Daarom bedacht ik het concept BuurSchap.nu."

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

De haalbaarheid van het concept wordt getoetst met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Deze regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevordert de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen. "We gebruiken de subsidie ook om deze vernieuwende woon- en leefomgeving te etaleren: we brengen het actief onder de aandacht bij gemeenten en bij potentiële toekomstige bewoners. Een kleine projectgroep werkt hieraan mee. We hopen en verwachten dat het concept na deze initiatieffase een vervolg krijgt en dat we het verder kunnen uitwerken in de planontwikkelfase."

Invulling door bewoners

Het streven is om in het 2e kwartaal van 2021 met potentiële toekomstige bewoners de planontwikkelingsfase in te gaan. "Het kader is geschetst, de invulling bepalen de bewoners. De ruimtelijke kwaliteit gaat ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk in beweging komen en elkaar ontmoeten. Dit bevordert het welzijn, het van betekenis zijn voor elkaar en daarmee ook het langer zelfstandig thuis blijven wonen."

Meer weten?

Vragen over de SWZ?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?