Betere zaden en landbouwtraining vinden vruchtbare grond in Tanzania

Gepubliceerd op:
2 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 januari 2022

Vanwege het gunstige klimaat in Tanzania, zijn verschillende Nederlandse zaadbedrijven daar actief. Zij willen met hun hoge kwaliteit zaden lokale boeren helpen. Die moeten dan wel gevoed worden met kennis van vooral de groenteteelt. Daarom zetten Nederlandse en Tanzaniaanse partijen samen een training- en demonstratieproject op. Hun motto: zien is geloven.

In Tanzania zijn vaak kleine boeren actief. Hun opbrengsten zijn relatief laag. Nederlandse zaadbedrijven kunnen dat aanzienlijk verhogen. Zij ontwikkelen verbeterde zaden die optimaal gedijen onder lokale omstandigheden. "De boeren kunnen daar veel betere oogsten mee binnenhalen", zegt Elijah Mwashayenyi, directeur van het project Seeds of Expertise for the Vegetable Industry of Africa (SEVIA). "Om de potentie van die zaden goed te benutten, moeten ze hun technieken verbeteren."

De Nederlandse zaadbedrijven East West International en Rijk Zwaan nemen deel aan het project SEVIA. Kennispartner is Wageningen University & Research (WUR).

Steun vanuit FDOV

De Nederlandse overheid steunt dit project vanuit de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). Zonder deze steun zou SEVIA geen businesscase hebben, omdat de afzetmarkt onder de kleine boeren heel lastig is. "Met deze steun konden we trainers rekruteren en een demonstratieboerderij opzetten." aldus Mwashayenyi.

Training en demonstraties

Op de demonstratieboerderij werden de zaden en bijbehorende technieken voor het eerst in praktijk gebracht. "Tientallen stagiairs van de lokale universiteit hebben geholpen. De trainers konden ervaring opdoen voordat ze de boeren opzochten om demonstraties te geven. Op kleine veldjes lieten ze zien wat de verbeterde zaden en technieken opleverden. De training ging ook over productieplanning waardoor boeren een betere prijs voor hun gewassen kunnen krijgen."

Aandacht voor vrouwen

Bijzondere aandacht ging uit naar vrouwen. "Zij doen het meeste werk op het land, maar beslissingen worden door de man genomen. Dit dilemma omzeilden we door mannen en vrouwen tegelijk te trainen. Daarnaast richtten we demonstratievelden in speciaal voor vrouwengroepen, zodat zij direct profiteren van de kennis."

50% meer opbrengst

Het SEVIA-project liep tot mei 2020 en leverde meer op dan verwacht. "We hebben bijvoorbeeld 48.000 boeren getraind in plaats van de geplande 30.000. Maar minstens zo belangrijk is de groei van productiviteit onder de deelnemende boeren. De opbrengst van de oogst steeg met minimaal 50%."

Voortzetting bij partnerorganisaties

Het project is beëindigd maar het werk gaat door. "Onze trainers zetten hun werk nu voort bij partnerorganisaties", zegt Mwashayenyi. "Zo zijn East West International en Rijk Zwaan actief in onder andere Oeganda, Nigeria, Kenia en Rwanda."
Daarmee is met SEVIA ook figuurlijk een zaadje geplant voor meer voedselzekerheid in Tanzania én daarbuiten.

Bekijk de video over het SEVIA-project:

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze projecten voor voedselzekerheid en publiek-private partnerschappen? Ga dan naar de informatiepagina van SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) (de opvolger van het FDOV programma) en bekijk onze themapagina over voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Kijk in onze Project Database (Engelstalig) voor informatie over de status, partners en het budget van het SEVIA-project.

Vragen over SDGP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?