BGT-check: inspraak op de nieuwe perceelsgrenzen

Gepubliceerd op:
24 september 2021

Gebruikt u landbouwgrond? Dan krijgt u te maken met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit is de nieuwe digitale kaart van Nederland die bijvoorbeeld percelen, water, groen, gebouwen en wegen aangeeft. Met de BGT-check controleert u of de perceelsgrenzen van uw grond kloppen. Agrarisch adviseur Coen Knook legt uit waarom dit belangrijk is.

Controleer de nieuwe grenzen

De oude grenzen sloten niet goed op elkaar aan. De BGT-grenzen passen juist als puzzelstukken in elkaar. Daardoor verschuiven de meeste topografische grenzen een beetje. Met de BGT-check ziet u wat de mogelijke gevolgen zijn voor uw perceel. En u controleert of alle nieuwe grenzen kloppen.

Coen Knook doet de BGT-check voor zijn klanten. Hij vertelt: "Het is heel belangrijk om de check te doen. Soms wordt een perceel op de kaart kleiner aangegeven dan het is. Dat kan gevolgen hebben voor je betalingsrechten, Europese steun en de mestwetgeving. Dat soort zaken worden namelijk allemaal aan de perceelsoppervlaktes gekoppeld."

Inspraak op de grenzen

Als een grens niet klopt, kunt u dat bij ons aangeven. Wij bekijken de grenzen dan opnieuw. Bent u het er daarna nog niet mee eens? Dan nemen wij telefonisch contact op om het samen te bespreken. "Ik vind de werkwijze waar RVO voor heeft gekozen heel prettig", vertelt Knook. "Als een grens niet goed ligt, is het fijn dat je samen met RVO naar een oplossing kunt zoeken. Het is goed dat de gebruikers van de percelen een stukje inspraak hebben."

U krijgt een uitnodiging wanneer u de BGT-check kunt doen. Daarna heeft u 6 weken de tijd om erop te reageren. Dit doet u online. Wanneer de check is afgerond, wordt het perceel in de nieuwe Gecombineerde opgave opgenomen. Knook: "Dan kun je nogmaals controleren of alles wat in de BGT-check besproken is, daadwerkelijk in de nieuwe Gecombineerde opgave is doorgevoerd."

Knook adviseert om altijd de check te doen. "Bekijk de kaart. Het is echt belangrijk, dus vergeet hem niet."

Meer weten?

Bekijk de video BGT in beeld op Wat is de BGT?

Vragen over Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?