"Binnenvaart is het groenste beschikbare transport na de bakfiets"

Gepubliceerd op:
19 februari 2021

De binnenvaart biedt een kansrijk alternatief voor vrachtverkeer over land. De transnationale partners van Inland Waterway Transport Solutions (#IWTS 2.0) onderzoeken de kansen, uitdagingen en oplossingen die bij de overstap van weg naar water komen kijken. Financiële ondersteuning vanuit het Europese programma Interreg North Sea Region maakte deze samenwerking mogelijk.

Het doel van #IWTS 2.0 is een modal shift (verschuiving) naar vrachtvervoer over het water. "Ruim 70% van transport vindt nu plaats over de weg," vertelt Jörn Josef Boll, hoofd projectafdeling van de Maritieme Academie Harlingen en projectleider van #IWTS 2.0. "Maar na bakfietsvervoer is de binnenvaart een van de groenste vervoersmiddelen." Daarnaast ontlast de modal shift ook het snelwegnetwerk. Opvallend is dat er veel onbenutte ruimte is voor groei van de binnenvaart: "Kleinere vrachtschepen en vaarwegen worden niet als serieuze mogelijkheid meer gezien, terwijl juist daar veel potentie ligt."

Transnationaal

Daarbij is belangrijk dat de samenwerking transnationaal (grensoverschrijdend) is. Verschillende landen lopen tegen vergelijkbare problemen aan en hebben daar uiteenlopende oplossingen voor. Door over grenzen heen een breed draagvlak te creëren wordt de binnenvaart overal een aantrekkelijker alternatief. Een goed voorbeeld is de Green Wave, vertelt Robbert van Hasselt, programmamanager #IWTS 2.0. “Dat is een emissieloos vrachtschip, eigenlijk een groene vrachtwagen op het water."

Verschillende perspectieven

De Green Wave is in Nederland gebouwd, maar wordt getest in Gent. Ook Zweden en het Verenigd Koninkrijk kijken ondertussen hoe de resultaten daarvan bruikbaar zijn. Daarbij benadrukt Van Hasselt het belang van de veelzijdige benadering: "Er werken altijd diverse partijen aan het project mee, zoals havens en waterschappen, onderwijs, bedrijfsleven en overheden." Die uitwisseling is heel waardevol aan Interreg: dat je verschillende perspectieven combineert. Zo heeft de gemeente Smallingerland met vrachteigenaren en reders onderzocht welke vaarwegen aangepast moesten worden, vervolgt Van Hasselt.

Scheepvaartsimulatoren

De Maritieme Academie Harlingen is projecttrekker van #IWTS2.0 is. De school is een van de grootste opleiders voor de binnenvaart in Nederland. In de uitgebreide scheepvaartsimulatoren die de school gebruikt, zijn de vaarwateren in de binnenstad van Gent digitaal nagemaakt om de Green Wave te kunnen optimaliseren. Boll legt uit: "Daar gaat de ene werkstroom: education and training, echt hand in hand met de andere: het verwezenlijken van de modal shift."

Meer weten?

Interreg North Sea Region (NSR)

Meer weten over Interreg?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?