“Bouwen in Hardenberg: Expertteam Woningbouw helpt versnellen”

Gepubliceerd op:
1 juni 2022

Hardenberg groeit. En flink ook. De gemeente verhoogde de bouwambities in de vorige bestuursperiode van 300 naar 400 woningen per jaar. "Het Expertteam Woningbouw hielp ons vooral met onze interne procedures", vertelt wethouder Martijn Breukelman.

Voor de noodzakelijke versnelling vroeg de gemeente het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als adviseur. “Een vruchtbare samenwerking", zegt Breukelman. “Dat de aanbevelingen van de ambtenaren zelf zijn gekomen, is een belangrijke succesfactor”, vult expert Gelinde Groeneveld aan.

Drietrapsraket

Een versnellingsaanpak gaat niet alleen over aantallen en kwaliteit, weet Breukelman. “Je moet ook zorgen dat de interne organisatie de versnelling aankan. En je moet je externe partners zien mee te krijgen. Een zoektocht waarbij we veel baat hebben gehad van de expertise van het expertteam."

Groeneveld introduceerde in Hardenberg een methodiek met een drietrapsraket: “Eerst een ronde interviews met de belangrijkste stakeholders, intern en extern. Vervolgens 2 interne groepsbijeenkomsten om de opbrengst van de interviews te analyseren en uit te werken. Het is van belang dat medewerkers zelf de knelpunten erkennen en zien wat nodig is om te versnellen. Maar ook wat nodig is om de stijging van de bouwproductie op te vangen.”

Voorspelbaar zijn

Breukelman: “Onze organisatie is wendbaar, maar weinig voorspelbaar. We kwamen tot het inzicht dat we naar standaardisatie van de procedures moeten. Voor de schaalbaarheid en voor meer planvoorraad.”

Ook bleek dat er in het proces te veel wachttijd zit. Groeneveld: “Dat moet je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Maar als je dan toch moet wachten, kun je bijvoorbeeld alvast de grond bouwrijp maken. Spannend, maar dat hoort wel bij een actief ontwikkelende gemeente.”

Hardenberg is de afgelopen jaren terughoudend geweest met grondaankopen, vertelt Breukelman. “Het expertteam heeft ons begeleid naar een actieve modus. Zo hebben we nu 3 WVG-locaties aangewezen (Wet voorkeursrecht gemeenten). We zijn er nog niet, maar de omslag is gemaakt. Heel waardevol.”

Omgevingswet

Door de Omgevingswet veranderen werkprocessen, weet Groeneveld. “Dat kan leiden tot extra onzekerheid en tot de neiging om nog meer in het nu te werken. Maar als je in staat bent om te anticiperen en voorspelbaar te zijn, kun je straks met een overtuigend verzoek naar de gemeenteraad om af te zien van het adviesrecht.”

Breukelman is trots op de procesinnovatie. “Die gaat in Hardenberg niet alleen over bouwen, maar over gebiedsontwikkeling in de breedte. En  je moet de versnellers in je werkprocessen kunnen aanwijzen. Dat is het zeer bruikbare verhaal van het Expertteam Woningbouw. En het is gelukkig ook het verhaal van onze eigen medewerkers.”

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?