Breed consortium onderzoekt zonne-energie op dijken

Gepubliceerd op:
20 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 januari 2022

In het Nederlandse landschap zullen nog meer zonneparken komen. Maar het liefst niet in landbouw- en natuurgebieden. Zouden de 17.000 kilometer aan dijken hiervoor plek bieden? Een brede samenwerking van kennisinstellingen, installatie- en PV-bedrijven en overheden zoekt de mogelijkheden uit.

Het Klimaatakkoord benadrukt dat zonneparken goed geïntegreerd moeten worden in de infrastructuur. Dijken bieden daar volop ruimte voor. "Maar lang niet alle dijken zijn geschikt", zegt Hans de Neve van TNO. "Sommige zijn te klein of liggen niet gunstig ten opzichte van de zon. Andere dijken zijn zo belangrijk voor onze veiligheid, dat je daarop geen panelen mag leggen."

10% dijken geschikt

Uiteindelijk is zo’n 10% van de dijken potentieel geschikt voor integratie met zonne-energie. Daarvoor moeten we de huidige systemen voor zonneparken wel aanpassen. Ze moeten voldoen aan extra eisen rond veiligheid, biodiversiteit en landelijke inpassing. "Het gras onder zonnepanelen moet bijvoorbeeld genoeg zonlicht en regen krijgen om erosie te voorkomen", zegt De Neve. "Ook is het beter om zo min mogelijk palen in de dijken te slaan."

Aanbevelingen voor toepassing

Op 2 locaties in Zeeland en Flevoland gaat TNO met projectpartners onderzoeken welke systemen goed toepasbaar zijn. Het consortium kan uiteindelijk aanbevelingen doen op alle aspecten om zonneparken toe te passen. Zo brengt de Wageningen University & Research expertise in over begroeiing. Deltares is expert in dijkveiligheid. Arcadis onderzoekt wat de maatschappij vindt van zonneparken op dijken. En er zijn bedrijven die PV-systemen (zonnepanelen) maken en zonneparken aanleggen. "Ook de betrokkenheid van deze partijen is belangrijk. Want uiteindelijk moeten zij de zonneparken aanleggen."

Vergunningen voor slapende dijken

Het monitoren van de proeflocaties zal 2 jaar duren. 'Want sommige effecten van zonneparken zijn pas op termijn zichtbaar. Toch kunnen waterschappen nu al vergunningen geven voor zonneparken voor zogeheten slapende dijken. Die zijn namelijk niet zo belangrijk voor de waterveiligheid. Met de kennis vanuit ons project doen we aanbevelingen hoe je die parken het beste kunt bouwen en welke extra maatregelen je kunt treffen."

Meer weten?

Het project 'Zon op dijken' laat zien hoe multidisciplinaire partijen samen tot integrale oplossingen komen voor de energietransitie. Heeft u ook dergelijke projectplannen? Ontdek hoe de nieuwe MOOI-regeling ondersteuning biedt.

Bent u tevreden over deze pagina?