Circulair van boon tot koffiedik

Gepubliceerd op:
27 september 2021

De koffieteelt is een belangrijke bron van inkomsten in het noorden van Peru. Maar doordat de bodem is uitgeput, is de opbrengst laag. Circulair landbouwbeheer gaat hier verbetering in brengen. Solidaridad zet 65 demonstratiepercelen op voor o.a. het hoogwaardig hergebruik van koffie-afval. Ook leidt Solidaridad de koffieboeren op in het duurzaam bemesten en schaduw-, water- en bodembeheer. Dit is goed nieuws voor de 1.600 koffieboeren in San Martin.

Solidaridad heeft in Peru een project opgezet om de koffieteelt te verduurzamen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt dit project vanuit de SDG Partnerschapsfaciliteit. Zo kunnen 1.600 boeren in Peru beginnen met circulaire koffieteelt en hoogwaardig hergebruik van koffie-afval.

De Peruaanse koffiebonen groeien in de heuvelachtige provincie San Martin, in het noorden van Peru. De bodem is vaak uitgeput en de opbrengst laag. Met de introductie van circulair landbouwbeheer probeert Solidaridad de grond en de biodiversiteit te verbeteren. Er worden 65 demonstratiepercelen opgezet en er worden mensen opgeleid in duurzaam schaduw-, bodem- en waterbeheer en bemesting.

Duurzame agrobosbouw

Op de percelen gaat duurzame agrobosbouw plaatsvinden met een combinatie van landbouwgewassen en bos. De bomen zullen zorgen voor geschikte schaduw voor koffieproductie, herstel van de bodemvruchtbaarheid, en vermindering van vochtigheid en kans op ziekten. Daarnaast worden bodembedekkers ingezet om erosie en verlies van voedingsstoffen uit de bodem te voorkomen.

Het agrobos bestaat uit inheemse en commerciële bomen. Die diversiteit zorgt ervoor dat boeren minder kwetsbaar zijn als een soort geraakt wordt door bijvoorbeeld ziekte. Het project zorgt ook voor waterbesparing. Met de introductie van zuinige waterbaden verbruiken boeren per kilo koffie 80% minder water.

Voedselzekerheid

Onderdeel van het project is om 800 boerenfamilies te helpen bij de opzet en inrichting van biologische moestuinen. Deze zogenaamde 'biohuertos' zullen helpen om de voedselzekerheid van boerenfamilies te verbeteren. Ze worden zo meer zelfvoorzienend en hebben tegelijk ook een extra bron van inkomsten.

Ook in Nederland circulair

Ook in Nederland gaat de kringloopeconomie verder. Het innovatieve plan is om na export en consumptie, het koffiedik in te zamelen, te upcyclen en te gebruiken in duurzame bouwmaterialen voor bijvoorbeeld de productie van circulair meubilair. Een deel van de opbrengst daarvan zal in een koffiefonds worden gestort. Dit fonds zal producenten helpen om circulaire koffieteelt toe te passen en milieu- en sociale problemen in het Peruaanse Amazonegebied aan te pakken.

Will Pauffley van Solidaridad is enthousiast: "Met dit project verbeteren we de leefomstandigheden van kleine koffieboeren en verminderen we de milieu-impact van koffieproductie."

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze projecten voor voedselzekerheid en publiek-private partnerschappen? Ga dan naar de informatiepagina van SDG Partnerschapsfaciliteit (SDGP) (de opvolger van het FDOV programma) en bekijk onze themapagina over voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Vragen over circulair ondernemen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?