"Circulariteit is financieel heel haalbaar"

Gepubliceerd op:
23 januari 2021

Hoe maak je van een verouderd gemeentehuis een toonaangevend voorbeeld van grootschalige verduurzaming? In Dronten koos de gemeenteraad unaniem voor een grondige renovatie.

Het gemeentehuis werd omgebouwd tot een volledig energieneutrale werkplek. De gemeente Dronten deed dit in samenwerking met de provincie, partijen uit het bedrijfsleven en met behulp van een subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In december 2018 koos de gemeenteraad eensgezind voor de renovatie van het gemeentehuis. "In het pand zijn temperaturen gemeten van boven de 40 graden," vertelt Geert Gielen, regisseur duurzaamheid van de gemeente. "Klimatologisch was het pand ontzettend verouderd." Toen was al duidelijk dat het gebouw aardgasvrij moest worden, maar in Dronten hadden ze meer ambities. Pieter van Kruistum, projectmanager van de renovatie geeft aan: "Nul op de meter slaat meestal op koelen en verwarmen. Bij ons gaat het over alle energie."

PowerParking

Met behulp van provinciaal geld en een Europese subsidie werd de parkeerplaats achter het gemeentehuis omgetoverd tot PowerParking. Daar kunnen 16 elektrische auto’s tegelijk worden opgeladen dankzij de 4 innovatieve Quattro-laadpalen.

Dankzij deze uitbreiding van de renovatie was het voor de gemeente ook mogelijk om een duurzame en innovatieve batterij te plaatsen. Het gemeentehuis slaat daarmee stroom op als de zonnecollectoren te veel produceren. Deze opgeslagen stroom kan op een later moment worden gebruikt. De TU Delft brengt de resultaten van dit experiment in kaart, en daarmee wordt de renovatie ook een duurzaamheidsexperiment.

Voorbeeldfunctie

Dronten pakt daarmee een voorbeeldfunctie op, zowel voor haar inwoners als voor andere gemeenten. Gielen legt uit: "Stel je voor dat elk gemeentehuis een eigen batterij heeft, dan los je veel problemen op." Al het nieuwe materiaal dat wordt gebruikt wordt eenvoudig gedemonteerd en hergebruikt. Oude meubels en materialen uit het gemeentehuis gingen naar maatschappelijke organisaties, of werden afgevoerd door maatschappelijk werkgever Impact. "Circulariteit is financieel heel haalbaar."

Volgens Gielen en Van Kruistum is het belangrijk om met alle partijen doorlopend snel te schakelen. "Het resultaat is een renovatie die binnen budget en planning is gebleven en een gemeentehuis vol leefbare werkplekken. Dankzij zonnepanelen, verbeterd klimaatbeheer, isolatie en een grijswaterplan bewerkstelligen we een geschatte CO2-reductie van 138,6 ton."

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Dronten verrichtte de renovatie in samenwerking met de provincie en partijen uit het bedrijfsleven, maar ook met behulp van een subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kende de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) toe. Hiermee financierde de gemeente een deel van de PowerParking.

Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Wilt u als gemeente ook uw vastgoed verduurzamen? Het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed biedt ondersteuning door kennis te delen op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, subsidies en wet- en regelgeving. De regio-liaisons van RVO helpen daarbij.

Meer weten?

Meer weten over duurzame energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?