"Combinatie wind en zon sluit beter aan op vraag en aanbod energie"

Gepubliceerd op:
1 juni 2022

Dankzij de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)  is Nijmegen minder afhankelijk van kolencentrales. Energiecoöperatie Windpower Nijmegen (WPN) breidde samen met de gemeente een windpark uit met een zonnepark. “Wind en zon vullen elkaar mooi aan,” vertelt bestuurslid van de energiecoöperatie Sjon Debie.

Opening Zonnepark De Grift

Op Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark De Grift voorziet de combinatie van wind en zon 8.000 huishoudens van groene stroom. Het burgerinitiatief WPN is samen met de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor de uitbereiding. Debie: “De gemeente heeft bewust gekozen om met burgers in zee te gaan. Het is belangrijk om burgers bij dit soort beslissingen te betrekken en het samen te doen.”

Cablepooling

Het project maakt gebruik van cablepooling. Dit houdt in dat hetzelfde stroomnetwerk zowel de wind- als de zonne-energie gebruikt. Debie: “Wind en zon vullen elkaar mooi aan. Als de zon schijnt, is er vaak weinig wind. En bij bewolking waait het juist wel. Hierdoor sluit deze energievoorziening beter aan op vraag en aanbod. Ook is de kolencentrale minder nodig. Die wordt nu vaak ingezet als er bijvoorbeeld te weinig wind of zon is.”

“Op dit moment wordt er vaak gekozen voor óf wind óf zon", vervolgt Debie. "Iets wat veel onzekerder is en minder oplevert. En met de batterij die we in de toekomst willen toevoegen, draaien we hopelijk volledig op groene stroom.”

Groene stroom

Cablepooling is ook een goed middel om de klimaatdoelen te behalen. Debie vindt dat daar nog wel wat vaart achter mag. “De politiek mag best wat meer lef hebben. Zeker als het om situaties met veel impact gaat, zoals de klimaatverandering. De gemeente Nijmegen en WPN kunnen hier een voorbeeld in zijn. Zowel voor de politiek als voor burgers zelf.”

“Het zou mooi zijn als de combinatie tussen een wind- en zonnepark gemeengoed gaat worden", gaat Debie verder. "Het land onder een windmolenpark blijft nu vaak onbenut. Dit is een mooie plek voor een zonneveld, zeker als daar al een kabel ligt voor de stroomvoorziening van de windmolens. Het wordt tijd dat dat ook in het hoofd van de beslismakers gaat landen.”

Bijdragen aan vermindering broeikasuitstoot

De uitbereiding van het wind- en zonnepark is tot stand gekomen met subsidie uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De overheid wil de uitstoot van broeikassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++-regeling draagt hieraan bij.

Meer weten?

SDE++

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?