"Dankzij de expertteams Woningbouw en Weer Thuis snel mensen met de juiste kennis aan tafel."

Gepubliceerd op:
8 juli 2022

Het is niet eenvoudig een geschikte woonplek te vinden voor aandachtsgroepen in onze samenleving. De gemeente Veenendaal werkt hiervoor samen met andere gemeenten uit de regio (Foodvalley). Ook woningcorporaties en zorginstanties zijn betrokken. De partijen willen samen een oplossing vinden. RVO biedt hulp met de expertteams Woningbouw en Weer Thuis.

Het huisvesten van kwetsbare mensen is een belangrijke taak voor iedere gemeente. Maar niet elke gemeente heeft voor deze groep mensen een woonplek beschikbaar. “Het was duidelijk dat de gemeenten in de regio daarom moesten samenwerken", vertelt Scott de Boer, regisseur Wonen, Welzijn en Zorg bij de gemeente Veenendaal. De regionale gemeenten vormden samen met woningcorporaties en zorginstanties de projectgroep Anders Wonen.

Verschillende perspectieven

De projectgroep wil samen passende woonoplossingen vinden voor mensen die in een woonwijk voor overlast zorgen. Deze groep mensen zou op een eigen plek tot rust kunnen komen. Maar elke deelnemende organisatie in de projectgroep heeft zijn eigen vragen en doelen. Corporaties moeten sociale huisvesting aanbieden. Zorgverleners zoeken oplossingen voor goede begeleiding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passend beleid, locatie en financiering. Iedereen kijkt op een andere manier. De Boer: "Het onderwerp is complex. Er was daarom behoefte aan hulp van buitenaf. RVO pakte onze vraag snel op en leverde experts met de juiste kennis.”

Voordelen van inzet expertteams

De expertteams Woningbouw en Weer Thuis kunnen de verschillende vragen goed beantwoorden. Zij hebben kennis van alle onderwerpen. Hierdoor hoeft de projectgroep zelf minder uit te zoeken. Dat scheelt tijd. Zowel de stuur- als de projectgroep kunnen zich beter concentreren op het proces en het nemen van besluiten. “Dankzij deze steun ligt er nu een concrete businesscase en een intentieverklaring”, geeft De Boer aan. “In de businesscase geven we antwoord op vragen als: waar doen we het voor, wat kost het, wat levert het op? In de intentieverklaring leggen we als gemeenten en woningcorporaties de samenwerking vast om de woonlocaties Anders Wonen te realiseren. Nu kunnen we verder.”

Een echte aanrader

"Dankzij de expertteams zijn we op de juiste manier ontzorgd. De samenwerking verliep gemakkelijk en was door cofinanciering betaalbaar. Ook heb je door de hulp niet het gevoel er alleen voor te staan. Daarnaast maakt het advies van de experts ons verhaal sterker. Dat helpt weer bij het overtuigen van andere partijen en de besluitvorming bij de bestuurders”, besluit De Boer.

Meer weten?

Heeft u hulp of expertise nodig bij lokale vraagstukken en/of maatwerkondersteuning op het gebied van wonen? Neem dan contact met ons op. We kijken samen hoe de expertteams Woningbouw en Weer Thuis u verder kunnen helpen.

Lees meer over de expertteams: 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?