‘Dankzij de SOW is de samenwerking in de wijkverpleging al veel verder dan we hadden gehoopt’

Gepubliceerd op:
13 juli 2022

Tijdens de coronacrisis voelden wijkverplegingsorganisaties rondom Arnhem nog meer de noodzaak tot samenwerking. Daarom is er een intensieve samenwerking met alle organisaties opgezet en een online platform ontwikkeld. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) gaf het project een grote financiële boost. Projectleider Marike Hafkamp: "Dankzij de verbeterde samenwerking hebben we amper hoeven af te schalen in coronatijd."

In 2019 spoorde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder andere aan tot meer eenheid en samenwerking in de wijkverpleging. Voor cliënten, huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners is één plek waar alle zorgvragen binnenkomen het meest efficiënt en gebruiksvriendelijk.

In coronatijd konden ziekenhuizen en huisartsen de aanvragen voor wijkverpleging voor hun patiënten vaak niet kwijt. Zo ook in Arnhem en omstreken. Marike: "Ze kenden niet alle aanbieders of kregen met moeite reactie op de zorgaanvragen. Dit proces kon veel beter en efficiënter. Daarom zijn we met verschillende zorgorganisaties uit 12 gemeentes begin 2021 het project Herkenbare aanspreekbare wijkverpleging gestart."

Elkaar echt leren kennen

In het begin van het project Herkenbare aanspreekbare wijkverpleging vormden de wijkverpleegkundigen en vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties uit hetzelfde werkgebied zogenaamde ‘Mastercirkels’. Wijkverpleegkundige Solange Delnooz (Thuiszorg Groot Gelre): "Ik maak deel uit van één van de eerste Mastercirkels. Ik kende de namen van de andere wijkverpleegkundigen wel, maar had er geen gezicht bij. In de verschillende projectbijeenkomsten maakte ik kennis met alle verschillende wijkverpleegkundigen van de verschillende organisaties." Ze vult aan: "Na de kennismaking keken we naar de verschillende behoeftes voor een gezamenlijke werkwijze en samenwerking en hoe die samen te brengen." Solange belde na de eerste paar bijeenkomsten álle wijkverpleegkundigen van haar werkgebied op om ze te betrekken bij het project. En met succes! Op basis van de informatie van alle organisaties is uiteindelijk het platform Samen in de Wijkzorg ontwikkeld.

Dagelijks overleg

Verwijzers zoals huisartsenpraktijken doen een vooraankondiging van zorgvragen via het platform Samen in de Wijkzorg. Alle 12 teams hebben aparte teambijeenkomsten om de zorgvragen te bespreken en te verdelen. Zo spreekt Solange haar collega wijkverpleegkundigen uit haar gemeente dagelijks via een digitaal overleg. Marike: "Er is nu één werkwijze en ingang voor alle 12 gemeenten. Wijkverpleegkundigen regelen zelf en samen wat er moet gebeuren." Zo worden de zorgvragen op een praktische en efficiënte manier verdeeld. "Het project startte overigens als leerplatform, maar dankzij de SOW is de samenwerking al veel verder dan we hadden gehoopt. Nu zijn er ook aparte teams ontwikkeld voor de specialistische verpleging, bijvoorbeeld rondom palliatieve zorg of dementie", zegt Marike.  

Van concurreren naar samenwerken

Solange is enthousiast: "Ik heb echt meer werkplezier. Je deelt zorg slimmer in, bijvoorbeeld door cliënten in dezelfde flat bij dezelfde organisatie/wijkverpleegkundige in te plannen. Dat scheelt reistijd én betekent meer capaciteit." Marike benadrukt dat er vooral áchter de schermen anders wordt gewerkt. ‘Er is nog steeds een indicatie voor zorg nodig. Maar door het project Herkenbare aanspreekbare wijkverpleging benutten we de capaciteit én kunde van alle organisaties van wijkverpleging veel beter: van concurreren naar samenwerken."

Lessen en tips

Het project is nog niet af. "Soms komen er nog spoedvragen vanuit verwijzers binnen via de telefoon", zegt Solange. Marike vult aan: "Maar met één ingang voor alle aanvragen heb je goed het overzicht: dát is de grote meerwaarde. Het voortraject is veel belangrijker dan het instrument, het online platform, zelf. Dit kun je kopiëren, maar het hele veranderingstraject samen met het ziekenhuis en de huisartsen is veel belangrijker. Daar hebben wij 1,5 jaar aan gewerkt."

Meer weten?

  • Bent u projectleider en op zoek naar meer informatie over de inhoud, soorten verbeterprojecten en de voorwaarden van de SOW? Bezoek de website voor meer informatie.
  • Bent u wijkverpleegkundige en benieuwd naar deze regeling en wat voor projecten u hiermee op kunt starten? Bekijk de SOW praatplaat en lees meer over wat u met de SOW kunt. 
Bent u tevreden over deze pagina?