"De balans moet positief uitslaan"

Gepubliceerd op:
6 april 2021

Ron Brentjens is coördinator van het cluster financieel analisten bij de afdeling Financiën & Control. Energiek, een harde werker, positief en met een voorkeur voor complexe opdrachten. Zo omschrijft hij zichzelf. In augustus 2020 startte Ron als coördinator bij het Financieel Dienstencentrum (FDC).

Omdat hij bevlogen is en een harde werker, vindt Ron het belangrijk dat de energie die hij in zijn werk stopt er ook weer uit komt. Daarbij zijn verbinding en samenwerking sleutelwoorden.

Ron: "Ik vind het belangrijk niet alleen de cijfers te presenteren, maar ook een scherpe analyse te maken en advies op maat te geven. Dat doen we samen met de collega's van het FDC en het team Control. De directie moet er meteen een goed besluit over kunnen nemen". Ron coördineert de analyses van de financieel analisten: "Die analyses maken we steeds efficiënter en doelmatiger. Het kan tenslotte altijd beter." Hij stuurt een groep van 13 analisten aan: "Ik werk samen met een virtueel team van analisten, controllers, inkopers en financiële specialisten. De financieel analisten verzamelen alle analyses van het FDC. Deze bundelen ze tot een FDC-adviesproduct. We verzamelen en combineren alle data van de specialistische clusters binnen het FDC. En dan geven we een integraal advies aan de directie in samenwerking met de collega's van team Control. Ons advies bestaat uit risicoanalyses, vroegtijdige signalering en zaken die opvallen."

Een start in coronatijd

Ron: "Corona heeft het werk wel beïnvloed. Het geeft extra dynamiek. Je spreekt elkaar alleen digitaal. Als coördinator heb ik veel overleg en dat kost nu meer tijd. Voor mijn coachende rol vind ik het prettiger als je elkaar ziet. Ik mis ook de dagelijkse hectiek op kantoor. Af en toe ben ik een dagje op kantoor en dat vind ik erg fijn. Corona biedt ook mogelijkheden voor verbetering. Zo hadden we altijd 3 dagen nodig om na de start van de analyses de data bij elkaar te halen. We startten een project om de basisgegevens eerder uit het systeem te krijgen. Door intensief online samenwerken hebben we dat efficiënter ingericht en nu is het in 1 dag klaar."

Toen Ron begon bij RVO, ontbrak het soms aan 'sense of excitement' bij collega's in het team. "De collega's waren minder trots op hun werk en eigenaarschap ontbrak deels. Medewerkers zagen vaak hun aandeel niet terug. Nu maken we een positieve ontwikkeling door. Ik wil dat mensen trots zijn op wat ze doen. Ik wil ze meer autonomie geven en nadruk leggen op de samenwerking en de verbinding. En dat werkt: ze voelen zich meer betrokken, hebben meer werkplezier en meer energie. Door slim organiseren, goed samenwerken en elkaar goed informeren ontstaan sneller producten. Als je aanstuurt moet je kijken waar mensen warm voor lopen. Hoe je ze kunt inzetten op hun talent en plezier. Dat vind ik zelf ook het belangrijkste, de balans moet positief uitslaan."

Het team ging in januari 2021 ook een andere corona-uitdaging aan met een 'try-out'. "Het project bestond uit een analyse met een terugblik op 2020. Het doel was feedback geven aan een directeur op basis van signaleringen (positief en minder positief) uit het vorige jaar. Hij wilde daarmee kunnen anticiperen op ontwikkelingen in het huidige jaar en verrassingen voorkomen. Het bleek een mooi en bruikbaar product te zijn dat we in nauwe samenwerking met de overige clusters van het FDC ontwikkeld hebben."

Waar ben je het meest trots op?

In 2014 ontstond RVO uit de voorlopers Agentschap NL en Dienst Regelingen. In 2012 ging Ron op basis van detachering vanuit Agentschap NL aan de slag bij Dienst Regelingen. "Ik ben trots dat ik heb kunnen bijdragen aan het verbinden van deze 2 organisaties. De verschillen in werkprocessen waren enorm. We moesten op hele korte termijn alle bestaande werkprocessen van beide organisaties omvormen tot een nieuw (gedeeld) werkproces, dit vervolgens definiëren en toepassen in Oracle/EBS. Ik hou van complexe uitdagingen, maar dit leek bijna onmogelijk. Er was heel veel afstemming nodig. Maar met heel toegewijde medewerkers is het ons gelukt. En daar hebben we nog steeds profijt van."

Wat kun jij doen bij RVO?

Bekijk de openstaande vacatures en jouw mogelijkheden op Werken bij RVO.

Vragen?

Neem contact op met het Servicepunt Werken. Dat kan via solliciterenrvo@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?