"De grootste uitdaging is om alle spelers goed te laten samenwerken"

Gepubliceerd op:
19 januari 2021

Langs de A16 waren altijd al veel windplannen, maar die zijn door de provincie Noord-Brabant samengevoegd. In 'Windenergie A16' werkt nu een groot aantal spelers samen om schone energieopwekking mogelijk te maken.

Het plan is om in totaal 28 windmolens langs de A16 te bouwen. Vooral bij knooppunten van snelwegen.

Samenwerken

De grootste uitdaging is om alle spelers goed te laten samenwerken, vertelt Dirk Jan Matthijsse van energiebedrijf Pure Energie. Niet alleen zijn de provincie en de gemeenten Drimmelen, Breda, Zundert en Moerdijk betrokken, ook energiecoöperaties en wijkraden doen mee. Daarnaast zitten er ook boeren, die zelf molens bouwen, en diverse energiebedrijven, zoals Pure Energie aan tafel. RVO ondersteunde het project met advies en financiering.

Provincie neemt voortouw

"Het helpt dat de provincie het voortouw in het project heeft genomen", zegt Matthijsse. "Noord-Brabant heeft bepaald waar de windmolens komen en hoeveel. Nabij Knooppunt Zonzeel zullen bijvoorbeeld 8 windmolens verrijzen. Daarvoor moeten maar liefst 4 partijen samenwerken. Dat lukt alleen door de duidelijke sturing van de provincie."

Belangen omwonenden

De provincie heeft er ook voor gezorgd dat omwonenden vroeg bij het project zijn betrokken. "Er is veel communicatie geweest met belanghebbenden", legt Matthijsse uit. "Zoals nieuwsbrieven en themacafé’s over onder meer planschade en geluidshinder die windparken kunnen veroorzaken. Dat soort avonden zijn in een groot gebied georganiseerd, van de Biesbosch tot aan België."

Compensatie door burenregeling

Matthijsse: "Het project voorziet in een burenregeling waarmee omwonenden van de windmolens gecompenseerd worden." Er wordt € 0,50 per opgewekt megakilowattuur afgestaan aan de omgeving. Die mogen bewoners gebruiken om hun eigen woning te verduurzamen. "Op die manier zorgen duurzame projecten er op verschillende manieren voor dat duurzaamheid de norm wordt."

Defensie

RVO hielp in het windproject A16 onder meer in het oplossen van een aantal problemen onder meer over radarproblematiek van Defensie.

Meer weten?

 

Vragen over Windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?