"De informatieplicht toont hoe bedrijven energie besparen"

Gepubliceerd op:
7 april 2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) controleert sinds 1 januari 2021 strenger of bedrijven en instellingen in hun regio de wettelijke maatregelen voor energiebesparing nemen. Boris Alers, milieuadviseur Energiebesparing: "De informatieplicht is voor ons belangrijk om een helder beeld te krijgen van wat bedrijven doen om energie te besparen en waar het nog beter kan."

Bedrijven en instellingen hebben een belangrijk aandeel in de CO₂-uitstoot. Zij kunnen een grote bijdrage leveren aan de vermindering ervan. Daarom is het volgens Alers belangrijk om streng te controleren of bedrijven zich ook echt aan hun wettelijke plichten houden. "Iedereen, dus ook bedrijven, moet een steentje bijdragen aan de energietransitie." De OD NZKG stuurde daarom eind 2020 maar liefst 2.500 informatiebrieven uit naar bedrijven in Amsterdam over de energiebesparende maatregelen.

Risicovolle bedrijven

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied controleert vooral risicovolle bedrijven, zoals chemische fabrieken of garages. Alers: "Wij delen bedrijven in een aantal risicocategorieën in. Denk hierbij aan grote, industriële bedrijven, bedrijven die bijvoorbeeld afval verwerken of die zorgen voor luchtvervuiling. Bij de bedrijven met een hoog risico gaan wij minstens een of twee keer per jaar langs." Voor energierelevante bedrijven, zoals kantoren, scholen en detailhandel met een lager milieurisico, heeft OD NZKG een aparte controleaanpak.

Veelomvattende controle

Het eerste onderdeel van de controle is de voorbereiding, vertelt Alers. "Daarbij gaat het om het verzamelen van de gegevens die van tevoren bekend zijn. Denk aan hoeveel energie een bedrijf verbruikt en welke wetten en regelingen van toepassing zijn. Op basis hiervan stellen wij een checklist op." Aan de hand van de checklist kijkt de inspecteur tijdens een fysieke controle of het bedrijf voldoet aan de voorschriften.

"Vervolgens stellen we een rapport op. Als er overtredingen zijn, klein of groot, ontvangt het bedrijf daarover een waarschuwingsbrief. Daarna is er eventueel nog een hercontrole. Het is een veelomvattende controle. Je komt niet frequent bij een bedrijf, dus dan neem je gelijk alles mee." Door tegenslagen door de coronamaatregelen geven sommige bedrijven aan dat zij niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Met deze bedrijven maakt OD NZKG maatwerkafspraken.

Bewustwording

Energie besparen begint volgens Alers bij jezelf: "Kijk elke maand naar je meter, dan krijg je een beeld van wat je precies verbruikt. Bewustwording is belangrijk en energie besparen is geld besparen. Dat geld kun je weer investeren in nieuwe, duurzamere apparatuur."

Omdat er veel komt kijken bij het verduurzamen van een bedrijf, kunnen ondernemers ondersteuning krijgen. Zo biedt bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam gratis energieadvies aan, waarbij bedrijven inzicht krijgen in hun huidige energieverbruik en advies over energiebesparende maatregelen. Vraag bij uw gemeente welke mogelijkheden er zijn.

Meer weten?

Informatieplicht en Energiebesparingsplicht voor ondernemers

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?