"De regeling levert echt een mooie bijdrage om op korte termijn herstelmaatregelen te nemen."

Gepubliceerd op:
12 augustus 2021

Door wegverkeer en intensieve landbouw komt veel stikstof terecht in natuurgebieden. Te veel stikstof heeft schadelijke effecten op de natuur, daarom is natuurherstel nodig. Stichting Landschap Overijssel vroeg de RVO-regeling Versneld natuurherstel aan, om op korte termijn maatregelen te nemen.

Er zijn veel ontwikkelingen in het landelijk gebied. "De stikstofcrisis, klimaatverandering, energie-opgave, alles komt samen in het landelijk gebied," zegt Robbert Blijleven, beleidsadviseur bij Stichting Landschap Overijssel. Blijleven: "In elke provincie werkt een landschapsorganisatie aan de bescherming en ontwikkeling van het landschap. Naast deze rol is stichting Landschap Overijssel ook terreinbeheerder van 56 prachtige natuurgebieden in Overijssel."

Natura2000-gebieden

Van die 56 gebieden hebben er 8 de status van Natura2000-gebied. Blijleven: "Dat zijn gebieden die onderdeel uitmaken van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waar zeldzame flora en fauna voorkomt." In samenwerking met de provincie Overijssel worden er al veel maatregelen genomen om de achteruitgang in deze gebieden te stoppen. De oorzaak van de achteruitgang ligt vooral in verdroging en overmatige neerslag van stikstof.

Op korte termijn maatregelen nemen

De neerslag van stikstof zorgt ervoor dat de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen. Dat is vooral in natuurgebieden een probleem. Zeldzame planten die het juist goed doen op voedselarme grond, verdwijnen daardoor. Zo verdringen de brandnetels bijvoorbeeld de orchideeën. Dieren die van deze planten leven, verdwijnen dan ook. Zo raakt de biodiversiteit verstoord. Blijleven: "Ondanks de bestaande maatregelen zien wij nog steeds verlies van natuurwaarden. We zagen ook kansen voor aanvullende maatregelen op korte termijn." Met de subsidieregeling Versneld Natuurherstel van RVO kunnen terreinbeheerders snel aan de slag om natuurherstelmaatregelen te treffen.

Brede inventarisatie

Stichting Landschap Overijssel heeft de regeling aangevraagd voor hun 8 Natura2000-gebieden. Blijleven: "We hebben een brede inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen." Dit zijn maatregelen om bijvoorbeeld de verdroging van de grond tegen te gaan of het verwijderen van de bovenste verzuurde grondlaag. "Er zijn zeker meer maatregelen nodig, maar dit is voor ons een hele waardevolle aanvulling op wat we nu al samen met de provincie doen", vertelt Blijleven.

Laagdrempelige manier van aanvragen

De subsidie is in april toegekend en deze zomer worden de eerste maatregelen al uitgevoerd. Een deel van de aanvraag is echter afgewezen vanwege een spelregel waar Stichting Landschap Overijssel van tevoren niet van op de hoogte was. Blijleven: "We hadden prettig contact met RVO en ze waren heel benaderbaar voor vragen." Blijleven vond het een laagdrempelige manier om de subsidie aan te vragen. Als tip geeft hij mee om maatregelen te kiezen die een aantoonbaar herstellend effect hebben op de natuur. Blijleven: "Uiteindelijk zijn we hartstikke blij dat de aanvraag is goedgekeurd en we de financiering kunnen inzetten voor natuurherstel, dat is broodnodig."

Vragen over de regeling Versneld natuurherstel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?