"In deze regeling mag je heel creatief zijn met natuurbeheer"

Gepubliceerd op:
9 augustus 2021

Gebiedsbeheerders werken hard om het effect van stikstof op de natuur tegen te gaan. Niels Hogeweg vertelt namens Puur Water & Natuur (PWN) hoe zij met het subsidiegeld van de regeling Versneld natuurherstel een eikenbos in het duingebied aanpakken. "De regeling is erg toegankelijk, er zitten weinig beperkingen in".

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN beheert het drinkwater(leidingnet) in vrijwel heel Noord-Holland, en beheert het duingebied van Bergen aan Zee tot aan Zandvoort. "We staan onder andere voor de uitdaging om de natuur te beschermen tegen klimaatverandering en stikstofinvloed," vertelt projectleider Niels Hogeweg.

De invloed van stikstof

Stikstof zorgt ervoor dat sommige plantensoorten (invasieve exoten) ontzettend hard groeien. Dat zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers, rimpelroos of de berenklauw. Die planten zorgen juist voor minder biodiversiteit, omdat kwetsbare planten minder ruimte krijgen. Hogeweg: "Vanuit het Programma Aanpak Stikstof hebben we al veel kunnen doen. Maar er is ruim 5000 hectare waar nog invasieve exoten staan."

De steun vanuit de subsidie Versneld natuurherstel kon PWN dus goed gebruiken. "We schreven een aanvraag voor zes projecten om stikstof in het duingebied te bestrijden, want het duin lijdt zwaar onder de stikstofdepositie," vertelt Hogeweg. "We wilden met de subsidie verzuring van de grond tegengaan en die schadelijke plantensoorten bestrijden."

Van eikenbos naar divers bos

Zo’n 70 jaar geleden werd een eikenbos aangeplant in het duingebied. Door het dikke bladerdak kwam niet genoeg licht, waardoor andere bomen en beplanting slecht groeien. Daarnaast zijn de bomen even oud en zullen allemaal tegelijkertijd sterven. Einde bos, dus. Door de subsidie creëert PWN de komende 3 jaar ruimte voor nieuwe natuur tussen de eiken. "Door bomen te lieren, om te zagen en dood hout de bossen in te brengen, werken we aan een betere biodiversiteit," vertelt Hogeweg. Zo ontstaat er natuur die beter bestand is tegen klimaatverandering én stikstof en op deze manier langer leeft.

Subsidie voor project Divers bos

PWN is geen eigenaar van een groot deel van de grond, daardoor voldeed de aanvraag niet helemaal aan de eisen van de subsidieregeling. Wel prijst Hogeweg RVO voor de hulp en moeite. "Onze RVO-adviseur heeft er écht alles aan gedaan om iets te bewerkstelligen. Alle mogelijkheden zijn onderzocht, maar het was juridisch niet mogelijk om die eis nog te wijzigen. Gelukkig konden we voor het project ‘divers bos’ wel subsidie ontvangen, omdat die grond wel van ons is."

Creatieve oplossingen

Hogeweg is positief over de regeling. "Ik zou iedereen aanraden om met een volgende subsidieronde mee te doen. Het is erg toegankelijk, en je mag heel creatief zijn. We weten nog te weinig van stikstof in de natuur, dus ik hoop dat er meer innovatieve projecten komen."

Vragen over de regeling Versneld natuurherstel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?