“Door het OWZ voelen we ons comfortabeler om door te gaan met het plan”

Gepubliceerd op:
24 augustus 2022

Woningcorporatie Alwel en zorgorganisatie Surplus sloegen de handen ineen om een levensloopbestendige woonvoorziening te bouwen. Een nieuw idee, waardoor ze behoefte hadden aan voorbeelden uit de praktijk en duidelijke afspraken. Ze schakelden het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) in om ze hierbij te helpen.

In de buurt Muizenberg in Breda ligt een groot stuk onbebouwde grond van 10.000 m2. “Het is een plek waar de vergrijzing langzaamaan toeneemt”, legt Bas de Regt uit. Hij is projectontwikkelaar bij woningcorporatie Alwel. “De gemeente zag daarom een koppeling met een zorgfunctie. Zo kregen we het idee om hier sociale huurappartementen te bouwen, met een kans voor zorgorganisatie Surplus om zorg te verlenen.”
 

Inspiratiesessie

In het appartementencomplex van ruim 100 woningen zijn de bewoners in de leeftijd van 55+. “We proberen een verhuisbeweging ertussenuit te halen. Dus als ze ouder worden en dementerende klachten krijgen, kunnen ze thuis blijven wonen omdat Surplus langskomt en zorg verleent in het gebouw”, vertelt de Regt. Omdat het hierdoor geen regulier wooncomplex is, ontstond onzekerheid over bepaalde verantwoordelijkheden, zoals o.a. brandveiligheid bij dementerende ouderen. Om draagvlak bij de toekomstige belanghebbenden te creëren, organiseerde het OWZ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een inspiratiesessie voor de gemeente Breda, het zorgkantoor en medewerkers van Alwel en Surplus. Hierbij lieten 2 woningcorporaties enthousiasmerende voorbeelden uit de praktijk zien en werkte de aansluitende paneldiscussie positief versterkend.

Contactmomenten

“Wat wij onderzoeken is best wel nieuw. Hierdoor was het goed om erover te sparren. In totaal hebben we 5 keer contact gehad met de experts, Laura Viervijzer en Peter de Groot, van het ondersteuningsteam.” Uit de verschillende contactmomenten kregen ze naast inspiratie, een bruikbare lijst met concrete afspraken over de verantwoordelijkheden per partij, en de tip om subsidie voor een ontmoetingsruimte aan te vragen. “Dankzij de hulp van het OWZ waren we comfortabeler om door te gaan met het plan.”

“De subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) maakt de realisatie van een ontmoetingsplek mogelijk. Het is erg gebruiksvriendelijk en dan hebben de bewoners ook een plek waar ze een kop koffie kunnen drinken met elkaar. We hopen dat er gemeenschappelijkheid in het pand komt. Dus dat de gezonde bewoners ondersteuning kunnen geven aan de minder gezonde bewoners.”

Ontwikkeling

Door de lijst met afspraken weten Alwel en Surplus hoe ze verder moeten. Want het pand, dat komt er te staan. “Dan weet je op voorhand dat er geen discussie meer komt. Alles is duidelijk afgesproken, waardoor je het gevoel hebt dat je verder kan met de ontwikkeling. We gaan het gewoon doen en dan leren we of het een succes is. En als dat zo is, gaan we het vaker doen.”

Heeft u een vraagstuk op het gebied van wonen en zorg?

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?