"Door intensieve samenwerking is deze Moonshot nu een Europees circulair windmolenproject"

Gepubliceerd op:
29 juni 2021

Om de klimaatdoelen te halen komen er steeds meer windmolenparken. Wat als die het einde van hun levensduur bereiken? Zijn de vrijkomende materialen geschikt voor hergebruik? Een mooie vraag voor een Moonshotproject van het Versnellingshuis Nederland circulair!.

Vaak zijn er meerdere partijen binnen een bedrijfstak nodig voor een succesvol initiatief. Daarom selecteert het Versnellingshuis Nederland circulair! jaarlijks 5 projecten, waarbinnen het met ondernemers samenwerkt aan een blijvende verandering op het gebied van hergebruik. Deze doorbraakprojecten heten Moonshots.

Onderdelen bij het afval

Een van die Moonshots is gericht op circulaire windmolenparken. Voor de eerste fase van het Moonshotproject is ECHT Community ingehuurd als procesbegeleider. Projectdirecteur Erwin Coolen: "Windmolens gaan zo’n 30 jaar mee. Sommige onderdelen, zoals de turbinebladen - de wieken - belanden nog geregeld bij het afval. Dat gaat in tegen de circulaire gedachte, die uitgaat van hergebruik van grondstoffen."

Grondstoffen gaan verloren

"Een ander probleem is dat bij het afbreken van windmolenparken grondstoffen verloren gaan. Dat zijn bijvoorbeeld moeilijk verkrijgbare en dus dure metalen, zoals Neodymium. Nu er door de klimaatdoelen steeds meer windmolenparken komen, is het zaak om een blijvende circulaire – en toch rendabele - oplossing te bedenken." Daarom is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie ook samen met het Versnellingshuis de initiator van dit Moonshotproject.

Alle neuzen dezelfde kant op

ECHT Community kreeg van hen de opdracht een gezonde economische businesscase te ontwikkelen voor een circulair windmolenpark. De 1e fase van het Moonshotproject is het 1e kwartaal van 2021 afgerond. "Stap 1 was alle neuzen dezelfde kant op krijgen. We organiseerden online evenementen met meer dan 100 partijen, zoals windturbinefabrikanten, aannemers van windparken op zee, energiebedrijven, kennisinstellingen en overheden."

Voordeel van internationaal netwerk

Een van de belangrijkste resultaten van de Moonshot was opschaling van het project naar Europees niveau. ECHT Community heeft daarbij veel voordeel gehad van het internationale politieke netwerk van de betrokken kwartiermaker vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Coolen: "Zonder die intensieve samenwerking waren we nooit op dit punt gekomen"

Testfabriek in Nederlandse haven

De projectdirecteur is vol vertrouwen over de toekomst. "De stip op de horizon is minimaal 1 testfabriek in een Nederlandse haven voor de recycling van materialen afkomstig van windmolenparken. Ik ben ervan overtuigd dat we dit doel voor 2030 kunnen realiseren."

Versnellingshuis Nederland circulair!

Het Versnellingshuis is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Samen ontsluiten ze een groot netwerk van andere partijen en loketten, waaronder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk op de website van het Versnellingshuis voor meer informatie. Hier vindt u alle informatie over Moonshots en hoe je deze indient.

Meer over de Transitieagenda Circulaire Maakindustrie Circulaire kansen voor de windindustrie in nieuw rapport - Circulaire Maakindustrie.

Meer weten over windmolenparken?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?