"Draagvlak voor duurzaamheid creëren doe je met elkaar"

Gepubliceerd op:
26 maart 2021

Rotterdam telt veel koopappartementencomplexen uit de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Om de eigenaren te overtuigen dat een duurzame renovatie nodig is, hanteert Focus Vastgoed Groep (FOCUS) een maatwerkstrategie. Hiermee worden de aanvankelijk meest felle tegenstanders de grootste voorstanders.

Het allerbelangrijkste in deze strategie is goed te luisteren naar alles wat bewoners te vertellen hebben, vertelt Anne Smalt, procesbegeleider bij FOCUS. "Daar waar het proces stroef loopt, zorgt maatwerk ervoor dat bewoners overstag gaan. Dat kan een extra informatiebijeenkomst zijn, maar ook een deur-tot-deursessie."

Mensen voelen zich beter gehoord

In deze tijd van corona zijn grote bijeenkomsten niet mogelijk, zo vervolgt Smalt. "Daarom zijn we genoodzaakt op kleine tot zeer kleine schaal informatie over te brengen. Dat kost meer tijd en energie, maar de mensen voelen zich beter gehoord." Zoals Smalt ook merkt in een van de meest recente projecten in Rotterdam-Zuid: Oldegaarde.

Wensen én klachten

"Samen met de VvE-bestuurder hebben we een energiecommissie gevormd van enthousiaste bewoners. Draagvlak creëren doe je met elkaar, niet in je eentje. We zijn in groepsverband in het complex van deur-tot-deur gegaan en we hebben een enquête gehouden onder de bewoners. Zo konden de bewoners niet alleen hun wensen, maar ook hun persoonlijke klachten naar voren brengen. Dat laatste is zo belangrijk in dit deel van het proces. Het geeft namelijk aan dat je bereid bent te luisteren naar de bewoners."

Isoleren

Smalt geeft aan dat het Maatwerk VvE Energieadvies en het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) inmiddels gereed zijn. "Hier zal het vooral gaan om isolerende maatregelen. Zowel de gevel als de beglazing worden sterk verbeterd. Het verduurzamen kost de bewoners een kleine verhoging in de VvE-bijdrage. Maar het levert meer comfort én een lagere energierekening op."

Subsidie voor Verenigingen van Eigenaren

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) konden de afgelopen jaren SEEH-subsidie aanvragen voor ondersteuning bij energiebesparing en verduurzaming. Deze regeling is door overtekening nu stopgezet. Er zijn ook andere subsidiemogelijkheden beschikbaar, zoals bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers voor VvE’s. Daarnaast kunnen VvE’s zich vanaf 1 april 2021 inschrijven voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE), die de oude Postcoderoosregeling vervangt. Vanaf 1 april is ook de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE weer open.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?