"Duurzaamheid sierteeltsector voordelig als partijen de kansen en knelpunten kennen"

Gepubliceerd op:
26 juli 2021

De Nederlandse sierteelt heeft verreweg het grootste aandeel in de wereldhandel. Het verduurzamen van deze sector vergt samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Is daar ook draagvlak voor? Dat is de vraag die het Moonshot-project onderzoekt.

Een Moonshot is een project in een complexe keten met veel schakels, waarin partijen samen werken aan de realisatie van een circulaire business case. Het Versnellingshuis Nederland circulair! start en ondersteunt jaarlijks 5 van dit soort projecten. In dit Sierteelt Moonshot-project werkten ondernemers Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri) samen.

Flinke uitdaging

De ondernemers onderzochten samen welke circulaire initiatieven er in de sector zijn. Kemmers: "In de 1e fase van het project zochten we antwoord op de volgende vragen: wat gebeurt er al in de sector, waar is men toe gemotiveerd en waar lopen we tegenaan om een doorbraak in de hele sierteeltsector voor elkaar te krijgen." Een flinke uitdaging, want Nederland exporteert een groot deel van haar bloemen en planten. Swart: "Een circulaire sierteeltsector kun je eigenlijk alleen realiseren door Europese samenwerking. Dat vraagt om andere vormen van ondernemen en organiseren."

Met elkaar om tafel

Binnen de aanpak is onder andere een rondetafel-bijeenkomst met CEO’s van voorlopers binnen de sector georganiseerd. Kemmers: "In de sector werd vaak over elkaar gepraat in plaats van met elkaar. Samen om tafel zitten, gaf een andere, positieve energie. Swart en ik kennen de sector door en door. Wij konden de vinger op de zere plek leggen, maar namen geen standpunt in. Door die neutrale positie kwam er veel waardevolle informatie boven water."

Het Versnellingshuis nam het initiatief voor het organiseren van de bijeenkomst en Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zette haar naam onder de uitnodiging. Kemmers: "Dat hielp. In eerste instantie waren er vooral bij de grote partijen twijfels over dit zoveelste project. Toen ook bleek dat de overheid er achter staat, en het dus niet een project was van één partij, wilden ze wel meedoen." Dit belang werd verder benadrukt in een digitaal werkbezoek dat de staatssecretaris korte tijd later bracht aan een aantal bedrijven uit de sector.

Veilige haven

Vanuit hun onafhankelijke procesrol waren Swart en Kemmers uiteindelijk een 'veilige haven' waar alles bespreekbaar was. "We luisterden naar iedereen, waardoor we goed zicht kregen op de kansen en knelpunten." De opgehaalde informatie is vastgelegd in een rapport Inventarisatie doorbraakproject sierteelt fase 1. "Een van de belangrijkste conclusies was dat investeren in duurzaamheid voor alle ketenpartijen voordeel kan opleveren als alle kansen en knelpunten inzichtelijk zijn."

Meer weten?

  • Lees het volledige rapport Invertarisatie doorbraakproject sierteelt fase 1.
  • Dit Moonshots-project is onderdeel van de aanpak van het Versnellingshuis Nederland circulair!. Dit is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Samen ontsluiten ze een groot netwerk van andere partijen en loketten, waaronder RVO. Op de website van het Versnellingshuis vindt u alle informatie over Moonshots en hoe je deze indient.
In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?