Duurzame bananen uit de Filipijnen

Gepubliceerd op:
28 september 2021

Duurzame teelt van biologische bananen in de Filipijnen. Dat levert niet alleen smakelijke bananen op, het is ook een middel om de levensstandaard van de lokale boeren te verbeteren. Non-profitorganisatie Aidenvironment startte samen met verschillende partners een project om 2.000 arme boeren te trainen in het verbouwen van duurzame bananen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt het project vanuit de SDG Partnerschapsfaciliteit.

Armste groep boeren

De gemeente Carmen is een voormalig conflictgebied in de Filipijnen met veel armoede en voedselonzekerheid. De boeren in dit gebied behoren tot de armste groep boeren en leven vaak onder de armoedegrens. Hun voornaamste landbouwgewas is mais of rijst, maar deze monocultuur levert nauwelijks inkomen op en put de bodem uit. Bovendien bevat mais als hoofdbestanddeel van maaltijden weinig voedingswaarde.

Meervoudige teelt

Het verbouwen van meerdere gewassen is nog niet gangbaar onder deze groep boeren. Dit maakt hen ook kwetsbaar voor prijsschommelingen en voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en watertekort.

De organisatie Aidenvironment wil deze groep boeren helpen om een bepaald percentage van hun land in te richten voor het duurzaam verbouwen van bananen en kokosnoten. Dat willen ze doen door de boeren te trainen in nieuwe, circulaire landbouwtechnieken. De nadruk zal daarbij liggen op biologische productie en certificering. Er zijn ook pilots gestart om het waterpeil te herstellen. Overtollig water wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt in droge periodes.

Oog voor de hele keten

Het project houdt rekening met logistieke uitdagingen. In elke gemeenschap wordt een inzamelcentrum voor bananen opgericht. De bananen worden daar centraal opgeslagen en vanaf daar vervoerd naar het verwerkingsbedrijf. De bestaande verwerkingscapaciteit voor bananen zal worden uitgebreid, wat gunstig is voor de lokale economie.
Na verwerking van de bananen, wordt het afvalwater gereinigd en worden de bananenschillen gebruikt als meststof. Kortom, het project omvat de hele bananenketen.

Het uiteindelijke doel is dat boeren die biologische bananen gaan telen, toegang krijgen tot uitgebreide vakkennis en een gegarandeerde markt. De betrokkenheid van de lokale overheid bij dit project moet er ook voor zorgen dat boeren in de gemeente Carmen een betere toekomst krijgen.

Meer weten over de SDG Partnerschapsfaciliteit?

Wilt u werken aan duurzame oplossingen voor mensen in ontwikkelingslanden? Lees meer over de SDG Partnerschapsfaciliteit, of bekijk onze themapagina over voedselzekerheid.

Vragen over de SDG Partnerschapsfaciliteit?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?