Duurzame boeren versterken elkaar

Gepubliceerd op:
22 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022

Boeren versterken elkaar steeds meer onderweg naar duurzame landbouw. Zoals in het Netwerk Goed Boeren, een groep van vooroplopende Brabantse boeren. Klein begonnen met 10 boeren in 2015 en inmiddels flink aan het groeien. Met hulp van subsidie uit de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Foto: Netwerk Goed Boeren, Erik van der Burgt

Het Netwerk Goed Boeren is een idee van de Brabantse Milieufederatie (BMF). "Wij willen de duurzame landbouw vooruithelpen," vertelt Yvette Osinga, medewerker duurzame landbouw bij de BMF. "En wel door boeren bij elkaar te brengen die daarmee bezig zijn. Vanaf het begin ondersteunen wij het netwerk en organiseren onder andere bijeenkomsten."

Met elkaar zoeken naar nieuwe wegen

Ook de duurzame boeren zelf zoeken elkaar graag op. "We voelden ons niet thuis in de bestaande netwerken," legt Jack Verhulst uit, voorzitter van Netwerk Goed Boeren. "In ons eigen netwerk zijn we op zoek gegaan naar nieuwe wegen, zoals de natuurinclusieve landbouw. We bespreken waar we tegenaan lopen, zoals de werking van de markt en de regelgeving."

"Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst ligt in natuurinclusieve landbouw. We geven handen en voeten aan regelingen om de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Dat doen wij veel meer dan de gangbare landbouw."

Bijeenkomsten om kennis te delen

"Na een paar jaar wilden we onze kring groter maken," blikt Verhulst terug. "We hadden veel kennis opgebouwd. Die wilden we delen met andere boeren die belangstelling hebben voor duurzame landbouw. We zijn bijeenkomsten gaan houden op het bedrijf van een van ons. De boer laat dan zien waarmee hij bezig is, welke uitdagingen hij tegenkomt en hoe hij daarmee omgaat. Dat doen we een paar keer per jaar."

Ook wisselen de boeren praktische informatie over bijvoorbeeld bloemenranden, kruidenrijke grasvelden en boslandbouw. Of over verdienmodellen in de duurzame landbouw. Zo heeft een biologische tuinderij gepresenteerd hoe zij inkomsten haalt uit samenwerking met haar klanten.

Versterking netwerk met verschillende soorten boeren

Enthousiast door het succes van de bijeenkomsten besloot het netwerk om uit te breiden. De BMF stelde een groeiplan op om in een paar jaar tijd te groeien naar 60 leden. Hiervoor vroeg BMF subsidie aan uit de SABE-regeling. RVO keurde de aanvraag goed en zo kon de ledenwerving van start.

De eerste 25 nieuwe leden zijn al binnen. Verhulst: "Het mooie is dat we verschillende soorten boeren bij elkaar hebben. Zoals melkveehouders, geitenboeren en akkerbouwers. De een is al ver met duurzame landbouw, de ander is zich nog aan het oriënteren. Door die verschillen kunnen we elkaar nog beter versterken."

SABE-subsidie

Ook leren over duurzame landbouw? Door samen met andere boeren projecten te organiseren? Of een cursus te volgen? Lees meer op Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE).

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?