Duurzame maatregelen voor scholen scherp in beeld

Gepubliceerd op:
2 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 januari 2022

Met zonnepanelen en ledverlichting was het schoolbestuur van Het Sticht al duurzaam bezig. Via de Green Deal Scholen wilde de Utrechtse stichting structurele stappen zetten met een energieprestatiecontract (EPC). “Dankzij het aanbestedingstraject weten we nu precies welke investeringen we waar kunnen doen”, zegt Vincent van der Meulen van Het Sticht.

Het vastgoed van Het Sticht bestaat uit een primair onderwijs schoolgebouw uit 1890 tot een paar schoolgebouwen van na 2000. Maar het gros stamt uit de jaren 50 tot 80. De stichting nam 3 jaar geleden deel aan een pilot van de Green Deal Scholen. Dat deed Het Sticht met zijn 10 verschillende scholen. Doel was om samen met een externe adviseur ervaring op te doen met organisatiebreed onderhoud en verduurzaming. Dat gebeurde met Albert Hulshoff van Fit Our Future.

Frisse School

“Met de verduurzaming wilden we toewerken naar minimaal het label Frisse School klasse C”, zegt Van der Meulen. “Frisse Scholen is een standaard voor gezondere, duurzamere scholen. Wij richten ons daarbij specifiek op energiebesparing, luchtkwaliteit en temperatuur.”

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Het idee was om te werken met een zogenaamd duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP). “In zo’n DMOP combineer je zoveel mogelijk planmatig onderhoud met energiemaatregelen”, zegt Hulshoff. “Door het voor alle gebouwen tegelijk te doen, is het mogelijk nog kostenefficiënter.”

Winst pakken met EPC

“Het Sticht wilde het duurzaam meerjaren onderhoudsplan laten opstellen door de partij die het werk zou uitvoeren en beheren”, vertelt Hulshoff. Er was een uitgebreide inventarisatie van de staat van de gebouwen. Dat gebeurde voordat de stichting deze aannemer via een aanbesteding koos. Om de impact van de opdracht duidelijk te maken, voerde Het Sticht zelf conditiemetingen in de scholen uit. “We wilden de opdracht extra aantrekkelijk maken met een energieprestatiecontract”, zegt Van der Meulen. “De winst van een betere energieprestatie was voor de uitvoerende partij.”

Scholen te duurzaam

Maar de winstkansen van de energieprestatiecontract bleken tegen te vallen. “Dit kwam doordat we al waren overgeschakeld op ledverlichting”, zegt Van der Meulen. “Dat scheelde 70% in de energiekosten. Ook hadden we onze daken beschikbaar gesteld voor zonnepanelen waar andere partijen van profiteren. Zo bleven er alleen maatregelen over die juist energie kosten, zoals een luchtbehandelingsinstallatie.”

In gesprek met gemeenten

Een samenwerkingsverband van aannemer Huurdeman en installateur Bectro won de aanbesteding. Nu de maatregelen zich via het energieprestatiecontract niet eenvoudig terugverdienen, voert Het Sticht gesprekken met gemeenten. “Daarbij helpt het dat we een duurzaam meerjaren onderhoudsplan hebben. We kunnen helder laten zien welke investeringen waar nodig zijn. Zo kunnen we onderhoud en verduurzaming sturen op cijfers in plaats van op gebouwen.”

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?