"Duurzame Woning van Morgen inspireert en verbindt buurtbewoners"

Gepubliceerd op:
29 september 2021

Om de klimaatdoelen te bereiken, moeten we fors ingrijpen. Een van de maatregelen is om in woonwijken van aardgas af te stappen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Woning van Morgen in Venlo. Procesmanager Peter Hopmans bij de gemeente Venlo vertelt hoe zo'n inspiratiewoning werkt.

"In de Woning van Morgen zien buurtbewoners hoe een afleverset voor het warmtenet eruit ziet, wat koken op inductie betekent, opties voor isolatie en hoe je energie bespaart. Ze kunnen binnenlopen voor informatie, maar ook ideeën inbrengen voor het verduurzamen van een woning."

Onderlinge gesprekken

De gemeente Venlo en woningcoöperatie Woonwenz namen samen het initiatief voor de inspiratiewoning. Ze hopen dat buurtbewoners door de ideeën in de woning met elkaar gesprekken gaan voeren over duurzaam en aardgasvrij wonen. Hopmans vertelt: "De uitdaging in dit project is om mensen aan elkaar te verbinden. De techniek, daar komen we wel uit, maar hoe bereik je de mensen? Wat vinden zij belangrijk in het hele proces en leeft het onderwerp wel?"

Iedereen bewust maken

Hoe hechter het contact met buurtbewoners is, hoe beter, vindt Hopmans. "We willen bewoners bewust maken van de voordelen van duurzamer wonen. Hiervoor organiseren we ook verschillende acties, zoals een maandelijkse nieuwsbrief en elke maand een bewonersoverleg. Daarin gaan bewoners aan de slag met het thema ‘elektrisch koken’ en werken een concept uit. Ook hebben we de moskee in de wijk benaderd om aandacht te vragen voor duurzaam wonen. Zo proberen we iedereen te bereiken."

Eerste aardgasvrije wijk

De duurzame woning is 18 september 2021 officieel geopend in een van de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken, Hagerhof-Oost. "Deze wijk wordt als 1e getransformeerd naar een aardgasvrije wijk door het aanleggen van een middentemperatuur-warmtenet; een blokverwarming voor de hele wijk."

Blijven prikkelen

"Het klinkt wat arrogant, maar veel steden kunnen van ons leren. Een woning midden in de wijk inrichten tot inspiratiewoning is heel concreet. Het spreekt tot de verbeelding en prikkelt de bewustwording. Het maakt duurzaam wonen écht. Een belangrijk aandachtspunt is wel om bezoekers naar de woning te krijgen en ze te blijven prikkelen."

Programma Aardgasvrije Wijken

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werkt RVO samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

Meer weten?

Meer weten over aardgasvrij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?