"Een waarborgcommissie kwam op voor omwonenden bij het windproject"

Gepubliceerd op:
14 december 2020

In de gemeente Ommen en Hardenberg staan 10 windmolens, met de gemeentegrens er dwars doorheen. Een waarborgcommissie zorgt ervoor dat ook aan de belangen van de omwonenden gedacht wordt.

Twee partijen namen het initiatief voor het windproject de Veenwieken: energiebedrijf Pure Energie en De Wieken, een aantal boeren die graag samen een windpark wilden realiseren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO) ondersteunde de ontwikkeling van het park met advies aan verschillende partijen en een subsidie.

Waarborgcommissie

"Al tijdens de voorbereiding op de bouw kwam de waarborgcommissie op voor de belangen van de omgeving", zegt Dirk Jan Matthijsse van Pure Energie. "Tijdens de bouwfase hield de commissie de boel in de gaten. Als er klachten waren, werden die ook via de waarborgcommissie gespeeld. Zij waren goed betrokken bij de bouw." In de commissie zitten namens diverse dorpsraden een aantal omwonenden. Ook zijn er plekken voor de gemeenten Ommen en Hardenberg, plus de initiatiefnemers. Daardoor weet de commissie goed wat er in de omgeving speelt.

Regionale ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van het project is afgesproken dat door het windproject een budget beschikbaar wordt gesteld aan de omgeving. Dat geld komt uit opbrengsten van energie die wordt opgewekt door het windpark. Van elke opgewekte megawattuur gaat € 0,50 naar de omgeving. De waarborgcommissie speelt een belangrijke rol in de keuze aan welke doelen het geld wordt besteed.

Goed idee

Terugkijkend op de waarborgcommissie spreekt Matthijsse van een succes. "Het is goed geweest dat de commissie er al voor de bouwfase was. Zij hebben lokale kennis en korte lijntjes met omwonenden. Een waarborgcommissie zou ook voor andere windprojecten een goed idee zijn."

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?