"Energie besparen speelt in Arnhem al 20 jaar een grote rol"

Gepubliceerd op:
30 oktober 2020

De energiebesparingsambities van de gemeente Arnhem zijn groter dan ooit. Het programma ‘New energy made in Arnhem’ omschrijft de doelstelling om in 2030 61% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 2017. Logischerwijs spelen 300 eigen gebouwen daarin een belangrijke rol.

Vastgoedambtenaren Marianne de Widt en Alwin Kuijper vertellen over de Arnhemse aanpak.

Bijzondere gebouwen

Arnhem kent veel bijzondere gebouwen. "Neem het concertgebouw Musis Sacrum uit 1847 en het monumentale Duivelshuis, waarin de werkkamer van de Arnhemse burgemeester zich bevindt. En zo hebben we 300 gebouwen in ons bezit”, vertelt Marianne de Widt. Zij schetst een globaal beeld van de Arnhemse gebouwenportefeuille.

20 jaar energiebesparing

Hoe groot, monumentaal of klein de gebouwen ook zijn, energiebesparing is aan de orde van de dag. Alwin Kuijper: "Het thema energiebesparing speelt in Arnhem al meer dan 20 jaar. Er komen steeds ‘nieuwe’ thema’s bij: denk aan energielabels, wijkgerichte energietransitie, klimaatadaptatie, de CO2-Prestatieladder enzovoort." Marianne de Widt vervolgt: "Er komt inderdaad veel op ons af. Daarom kiezen we voor structuur: wat speelt er, wat zijn de prioriteiten, om welke gebouwen gaat het en hoeveel energie verbruiken deze gebouwen? Het kostte ons jaren om deze informatie helder te krijgen, maar het is gelukt."

Mooie plannen en resultaten

Het energieverbruik van alle panden is nu op afstand uitleesbaar en er liggen voor alle gebouwen duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Alwin Kuijper: "Deze aanpak werkt. Door slechts plaatsing van zonnepanelen, ledverlichting en bewegingsmelders besparen we in ons stadhuis 20% aan energie. Door het gebouwbeheersysteem en de warmtepompen in het concertgebouw goed in te regelen, is ook daar het verbruik drastisch gekelderd." Uitdagingen zijn er ook. De Arnhemse zwembaden zijn met 1 miljoen kWh per jaar de grootste energieverbruikers. "De daken zijn al geïsoleerd, maar er zijn nog meer energiezuinige manieren nodig."

Handige Erkende Maatregelenlijsten (EML)  

De gemeente Arnhem gebruikt de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De lijsten waren eerst niet altijd handig door de omvangrijke administratie, maar ze versnellen wel de Arnhemse energietransitie. Marianne de Widt: "We hebben nu systematisch in beeld welke maatregelen zich het snelst terugverdienen."

Lange adem

Het doorvoeren van alle energiebesparingen verlangt een lange adem, merken de 2 vastgoedambtenaren. Alwin Kuijper: "De aandacht voor dit thema mag nooit verslappen. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. In alles wat wij doen, willen we laten zien hoe serieus wij zijn om energie te besparen en CO2-reductie te realiseren."

Meer weten?

Erkende Maatregelenlijsten (EML)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?