"Energieonderzoek is onmisbaar voor het verlagen van CO₂-uitstoot en energieverbruik"

Gepubliceerd op:
31 mei 2021

Bedrijven zijn vaak niet op de hoogte van de voordelen van efficiënte elektrische aandrijfsystemen. Met een energie-audit krijgen ondernemers meer inzicht in het energieverbruik van de elektrische aandrijfsystemen. Technisch adviseur energie bij RUD Zuid-Limburg Hein Allertz: "Als ondernemer bespaar je op energiekosten en energieverbruik en daarmee verminder je je CO2-uitstoot."

Als technisch adviseur energie houdt Allertz zich bezig met allerlei werkzaamheden op het gebied van energie. Dit doet hij bijvoorbeeld met toezicht houden op energiebesparing en beoordelen van besparingsonderzoeken. Allertz: "Wij constateren vaak dat de bedrijven nog gebruik maken van oude elektromotoren. Ze zijn niet op de hoogte van het rendement en de besparing van nieuwe type motoren."

Pilot energie-audits

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zette samen met het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) de pilot Auditprogramma efficiënte elektrische aandrijfsystemen op. Bij 25 bedrijven zijn audits uitgevoerd voor het vernieuwen van elektrische aandrijfsystemen en om zoveel mogelijk energie te besparen. Allertz attendeerde enkele bedrijven op deze pilot. Externe adviseurs voerden daarna bij hen de audits uit.

Verlagen energieverbruik

Allertz: "De audit-rapportages geven inzicht in de huidige opstelling van aandrijfsystemen en elektromotoren. Ze vertellen ook welke besparingsmogelijkheden er zijn, wat die kosten en wat de terugverdientijden zijn. Zo kon een bedrijf aan de hand van een rapportage 10% van hun jaarlijkse energieverbruik besparen." Daarnaast zorgen efficiënte, nieuwe motoren voor CO2-verlaging en zijn ze dus beter voor het milieu. "Ook bieden efficiënte aandrijfsystemen Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om zich (internationaal) te onderscheiden. En met soms relatief eenvoudige aanpassingen aan de elektrisch aangedreven machines, bijvoorbeeld bij pompsystemen, worden deze maar liefst 30 tot 40% efficiënter."

Positieve ervaringen

De pilot is nu afgelopen, maar Allertz is erg positief over de audits. "Ze geven de ondernemer inzicht in wat er speelt binnen de organisatie als het gaat om duurzaamheid en energie. Voor ons bieden de audits ook belangrijke data waaruit blijkt of en hoe bedrijven bezig zijn met het besparen van energie." Hij adviseert energieadviseurs dan ook gewoon door te gaan met de energieonderzoeken en bedrijven te attenderen op de voordelen van de audits. "De onderzoeken zijn van essentieel belang voor het verlagen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van een onderneming."

Energie-investeringsaftrek

Voor bedrijven die investeren in CO2-vermindering en energiezuinige technieken is de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) interessant. Naast een lagere energierekening door de efficiënte elektrische aandrijfsystemen, is het voor de bedrijven mogelijk om 45,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?