"Expertteam Woningbouw adviseerde ons de markt meer vrijheid te geven"

Gepubliceerd op:
27 november 2020

Haarlem is een populaire stad onder woningzoekenden. Daardoor staat de markt voor betaalbare koop- en huurwoningen onder druk.

Om haar verantwoordelijkheid te nemen gaat de gemeente bouwplannen versnellen. Het Expertteam Woningbouw van onafhankelijke deskundigen helpt Haarlem daarbij.

Langdurige bouwprojecten

De gemeente Haarlem wil jaarlijks ongeveer 1000 woningen bouwen. "Daarvoor moeten in- en externe processen wel soepel verlopen", zegt wethouder Ruimtelijk Ontwikkeling Floor Roduner. "Woningcorporaties trokken aan de bel omdat sommige bouwprojecten te lang duurden. Zij brachten ons op het spoor van het Expertteam Woningbouw. Na een verkennend gesprek hebben we het Expertteam ingehuurd om projecten te evalueren voor verbeterpunten."

Inefficiënt bouwproject Schalkwijk

De gemeente evalueerde samen met het Expertteam onder meer een herontwikkelingsproject in de Haarlemse wijk Schalkwijk. De experts interviewden de woningcorporatie en analyseerden het besluitvormingsproces bij de gemeente. Roduner geeft aan: "De conclusie was dat het project op een klassieke, maar inefficiënte manier was opgestart. De corporatie ontwikkelde een plan en diende dat bij ons in. Vervolgens waren we zo kritisch, dat we als gemeente het plan ongeveer zo goed als volledige herschreven. Hiermee ging veel kostbare tijd verloren."

Gemeente als regisseur

De belangrijkste aanbeveling voor de gemeente was om zelf een meer regisserende rol te vervullen. Roduner vertelt verder: "Bepaal kaders en voorwaarden voor woningcorporaties. Geef hun het vertrouwen en de vrijheid om daarbinnen plannen te maken en uit te voeren. Een ander winstpunt is om praktischer te werken bij bestemmingsprocedures. Soms volstaan kleine aanpassingen op bestaande bestemmingsplannen, zodat je stappen in de besluitvorming kunt overslaan."

Aanbevelingen van onafhankelijke expert

Het Expertteam Woningbouw kwam met meerdere adviezen: ga na wat je kunt overlaten aan de markt. Laat deelprocessen naast elkaar lopen om tijdwinst te behalen. Maak iemand verantwoordelijk voor versnelling van de woningbouw en geef die het mandaat om de processen te versoepelen. "Het gaat om een andere manier van werken”, zegt Roduner. "En dan helpt het als de aanbevelingen uit de mond komen van een onafhankelijke expert. Bovendien hadden we de omstandigheden mee. Bij de komst van het Expertteam hadden we net een nieuwe stadsarchitect, een nieuw college en een nieuw ambitieus coalitieakkoord. We wilden zelf ook echt een verandering."

Bouwproject-nieuwe-stijl

In Haarlem-Noord voegt de gemeente daad bij het woord. Roduner: "Daar hebben we de kaders geschetst voor de bouw van 300 woningen. In het volste vertrouwen laten we nu het bouwproces zo veel mogelijk over aan de betrokken woningcorporatie."

Meer weten?

Expertteam Woningbouw

Vragen over het Expertteam Woningbouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?