"Expertteam Woningbouw adviseerde over de bouwopgave"

Gepubliceerd op:
10 november 2020

Zoals veel gemeenten in Nederland heeft ook het Noord-Brabantse Cranendonck een bouwopgave. De komende jaren moeten er honderden woningen bij. Dat klinkt overzichtelijk, maar voor een landelijk gebied met kleine kernen is dat passen en meten. De gemeente schakelde het Expertteam Woningbouw in.

Het Expertteam zag vooral verbeteringen in de beschikbare middelen van de gemeente en in de prioritering van opgaven.

De bouwopgave

Cranendonck heeft ruim 20.000 inwoners verdeeld over 6 dorpskernen. In de 2 grootste, Budel en Maarheeze, zijn winkels en andere voorzieningen te vinden. In de overige kernen domineren grote, vrijstaande woningen. De provincie Noord-Brabant wil dat de gemeente woningen bouwt. Tot 2029 moeten er zo’n 600 woningen bij komen, waarvan er inmiddels ongeveer 200 zijn gerealiseerd.

Groen gebied

"We kunnen niet alles in één wijk bouwen om aan de opgave te voldoen", zegt beleidsmedewerker Ruimte Bram Daamen. "Dat gaat ten koste van de leefbaarheid van de nabijgelegen dorpskernen. Bovendien kunnen we niet zomaar in het buitengebied bouwen. We zitten sowieso ingeklemd tussen 2 Natura 2000-gebieden. En daarvoor geldt ook nog eens de stikstofproblematiek."

Uitbreiding door inbreiding

Cranendonck kan vooral de woningvoorraad opschroeven door in te breiden. Hierbij probeert de gemeente in de kernen nieuwbouwlocaties te vinden. Bijvoorbeeld door leegstaande winkels en kantoren tot woningen om te bouwen. Omdat veel van die locaties al benut zijn, blijven er nu lastigere plekken over, zoals locaties die eerst een sanering vereisen. Dat maakt projecten duur, ook doordat er op de locatie niet veel woningen gemaakt kunnen worden.

Advies van het Expertteam Woningbouw

Cranendonck zit praktisch en financieel in de maag met de woningbouwopgave en schakelde het Expertteam Woningbouw in. Het bleek lastig om de verschillende woningbouwprojecten rond te krijgen. Daamen vertelt verder: "Daarin hebben we helaas geen doorbraak bereikt. We kregen het advies om prioriteiten te stellen vanuit de behoefte per kern. En als partijen ergens niet willen bouwen, moeten we de bouwplannen intrekken, die niet tot uitvoering komen. Hierdoor kunnen andere, wel haalbare en kansrijke initiatieven, doorgaan. Het Expertteam wees op de mogelijkheid om met een leegstandsverordening of via de Omgevingswet panden te onteigenen."

Een andere tip had met de relatief grote woningen in Cranendonck te maken. Strategisch beleidsmedewerkster Petra Hoffman vult tot slot aan: "Daarop zou je een splitsingsbeleid kunnen voeren. Je maakt er bijvoorbeeld een benedenwoning van voor de huidige, oudere bewoners en een bovenwoning voor starters."

Aanbevelingen

Hoffman en Daamen zijn zeer te spreken over het werk van het Expertteam Woningbouw. We hebben een mooi pakket aanbevelingen voor ons zelf, voor de Raad en het College. Het is fijn om met zulke ervaren experts te werken. "We missen zo nu en dan ‘de man met de snor’, zoals we dat noemen."

Meer weten?

Expertteam Woningbouw

Bent u tevreden over deze pagina?