Expertteam Woningbouw adviseert Nieuwkoop over stikstof

Gepubliceerd op:
13 oktober 2020

Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wil een voormalig verzorgingstehuis slopen. Het plan is om er huurwoningen te bouwen, prachtig gelegen aan de Nieuwkoopse Plassen. Maar juist door dit Natura 2000-gebied konden de plannen niet doorgaan. Stikstofneerslag (depositie) leek een onoverkomelijk probleem. Tot het Expertteam Woningbouw advies gaf.

"Op het terrein van verzorgingstehuis willen we 13 senioren- en 18 starterswoningen bouwen", zegt projectleider Frank Swager van WSN. "Eind 2018 namen we het sloopbesluit. Na onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen meldden we de sloop aan bij de gemeente. Die wees ons op de Natuurwet. Tijdens ons vleermuisonderzoek werd het landelijke Programma Aanpak Stikstof namelijk stopgezet. Door de sloop- en bouwactiviteiten zouden we te veel stikstof veroorzaken voor de Nieuwkoopse Plassen."

Impasse door stikstofdepositie

"We zaten in een impasse", gaat Swager verder. "De stikstofdepositie mocht niet stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Maar hoe kun je minder uitstoten dan een leegstaand gebouw? We hebben van alles geprobeerd, zoals het uitwerken van plannen voor stikstofneutraal slopen. Slopen met elektrische kranen, met de hand, met afgedekte aggregaten. We kwamen er niet uit."

Advies Expertteam Woningbouw

Swager besloot verder op zoek te gaan. "Ik kon gewoon niet geloven dat de sloop van een leeg pand niet meer mogelijk zou zijn. Uiteindelijk kwam ik uit bij het Expertteam Woningbouw. WSN sprak samen met de gemeente en een aantal experts, die de oplossing aanreikten in een tijd dat er nog veel onduidelijk was. “Voor de stikstofberekening konden wij uitgaan van het moment dat de Nieuwkoopse Plassen werden aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat was 1998, toen het verzorgingstehuis nog volop in bedrijf was."

Intern salderen

Overheden, maar ook corporaties en marktpartijen, kunnen het Expertteam Woningbouw benaderen met knelpunten rond woningbouwopgaven en stikstofproblematiek. "Wij besloten dit samen met de gemeente Nieuwkoop te doen, omdat zij ook een belang en een rol hebben. Met het advies van het Expertteam konden we een natuurvergunning aanvragen. Het was een kwestie van intern salderen: zorgen dat de stikstofuitstoot binnen je eigen project minder wordt of hetzelfde blijft dan in de oude situatie in 1998."
Een ander goed advies was om de sloop- en de nieuwbouwplannen gecombineerd in te dienen. "Zo heb je ook maar 1 vergunnings- en bezwaarprocedure, wat veel tijd kan schelen." De sloop kan bijna beginnen. Naar verwachting gaat de bouw in 2022 van start.

Meer weten?

Expertteam Woningbouw

Meer weten over het Expertteam Woningbouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?