De Bevelanden gooit traditionele denkwijzen overboord met flexwoningen

Gepubliceerd op:
1 juni 2022

Flexwoningen zijn een van de oplossingen voor het schreeuwende tekort aan huizen. 5 gemeenten in regio de Bevelanden sloegen de handen ineen om samen 450 flexwoningen te bouwen. Peter de Groot adviseert hen vanuit het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Flexwoningen vragen om een heel andere manier van denken."

Geen jarenlange wachtlijsten, maar snel een goede en tijdelijke woning. Flexwoningen worden gebouwd op tijdelijke plekken. Bijvoorbeeld op braakliggend terrein, waar in de toekomst gebouwd wordt. Of in leegstaande kantoorpanden. Maar hoe zorg je dat de bouw van dit soort woningen rendabel wordt? De investering is groot en de woningen zijn tenslotte maar tijdelijk. Volgens De Groot moeten we onze oude denkbeelden loslaten en een totaal nieuwe manier van wonen omarmen. "Tijdelijke woningen betekent niet dat we ze na 5 of 10 jaar wegdoen. Ze gaan veel langer mee als we ze voor een 2e, of zelfs 3e keer inzetten. Op die manier rekken we de exploitatie op naar 30 jaar en is de investering ineens wel interessant."

Opnieuw inzetten

Deze ontdekking was het eurekamoment voor het project in de regio Bevelanden. "We hebben het bestuur overtuigd van de extra kwaliteit die we realiseren bij een langere exploitatietermijn. En de meerwaarde van samen optrekken daarbij. Woningbouwverenigingen kunnen de flexwoningen in de toekomst opnieuw inzetten. En als dat niet gewenst is, online zetten zodat andere gebruikers ze weer kunnen kopen. Zo creëren we een flexibele woningschil. En die is voor veel regio’s en steden heel interessant." Inmiddels voert De Groot samen met de gemeenten gesprekken met de woningbouwvereniging in de Bevelanden. "Als alle lichten op groen blijven staan, kunnen we eind volgend jaar de eerste woningen opleveren."

De kracht van de regio is groot

De Groot vindt het bijzonder dat de  gemeenten samenwerken. "De meeste gemeenten doen dit alleen, maar de kracht van de regio is heel groot. Binnen de 5 gemeenten zijn er veel meer locaties waar gebouwd kan worden. En dus veel meer mogelijkheden voor herplaatsing. Ook bestuurlijk hebben ze het heel goed aangepakt. Alle 5 wethouders komen regelmatig bij elkaar en willen van dit project echt een succes maken. Het getuigt van lef om dit zo aan te vliegen. We werken echt met vernieuwende modellen. Ik kan alle gemeenten aanraden om het voorbeeld van de Bevelanden te volgen."

Samenwerking met Provincie Zeeland

Sinds 2019 werkt Provincie Zeeland samen met het Expertteam Woningbouw. De samenwerking was voor 2 jaar, maar is verlengd tot en met 2024. In de afgelopen 2 jaar bracht het expertteam verschillende adviezen uit. Die gingen onder andere over het tijdelijk huisvesten van seizoensarbeiders (gemeente Sluis en Hulst), transformatie van de binnenstad-raadsliedenbuurt (gemeente Terneuzen) en de kansen voor 300 eenheden tijdelijke huisvesting/flexwonen in de Bevelanden.

Voor de Woonagenda nam de Provincie het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam op. Dit team heeft een coördinerende rol in het bij elkaar brengen van landelijke kennis en kunde. Het Expertteam Woningbouw neemt hieraan deel. Hiermee beschikt het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam over een pool van onafhankelijke (landelijke) deskundigen die hun sporen verdienden bij de aanpak van complexe (woningbouw)projecten en gebiedsontwikkeling. 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?