Geen gepuzzel meer met regeltjes: gebruik de Exportwijzer

Gepubliceerd op:
8 juli 2021

Als exporteur zit u niet te wachten op gepuzzel met regeltjes. Daarom ontwikkelden wij, samen met partners KVK en de Douane, een aanvullende module voor de Exportwijzer. Daarin vindt u alle informatie over wet- en regelgeving bij export, binnen of buiten de EU.

Thorvald Lutje Beerenbroek, Product Owner Content bij KVK:

"De nieuwe tool werkt als een checklist waar je in eenvoudige stappen doorheen gaat."

De Exportwijzer, een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), was sinds begin 2020 toegankelijk. Hiermee kunnen ondernemers in betrekkelijk eenvoudige stappen achterhalen welke diensten en hulpmiddelen RVO biedt voor hun export. 

Omdat uit onderzoek bleek dat ondernemers informatie misten over wet- en regelgeving, is de Exportwijzer uitgebreid met een module hierover. De tool is daarmee vooral handig voor ondernemers die net begonnen zijn, óf voor exporteurs die zich richten op een nieuw land. Bijvoorbeeld ondernemers die al zakendoen in de EU en nu buiten de EU gaan exporteren. 

Bouwen in de lockdown

RVO, KVK en Douane hebben in slechts een half jaar en midden in de lockdownperiode, met een grote groep experts de nieuwe Exportwijzer-module over wet- en regelgeving ontwikkeld. RVO nam daarbij de coördinatie van de module op zich.

Christian Kole, contentspecialist bij RVO, en Simone Ndiaye-van den Berg, coördinerend adviseur dienstverlening bij de Douane, waren ook nauw betrokken bij de nieuwe module. Christian: "We zijn gaan bouwen op basis van ondernemersvragen." Simone vult aan: "We hadden een gezamenlijk doel: het versterken van de concurrentiepositie van de EU en van Nederland in het bijzonder. Stap voor stap kwamen we steeds verder."

Bundelen van expertises

De kracht van de Exportwijzer-tool zit in de combinatie van expertises die de partners in huis hebben. "In de Exportwijzer hebben we alle drie onze eigen expertise en identiteit", vertelt Thorvald van KVK. "De Douane richt zich op controles van goederen, RVO is sterk in landeninformatie en KVK heeft veel kennis rondom zaken als btw."

Thorvald legt uit dat RVO zich primair richt op export, KVK zich focust op import en de Douane zich bezighoudt met import én export, maar alléén bij het passeren van de EU-buitengrens. "Door onze krachten te bundelen, hebben we elkaar kunnen versterken."
De nieuwe module van de Exportwijzer die uit deze samenwerking is ontstaan, sluit meer aan bij de belevingswereld van de ondernemer. "De tool gaat uit van het kennisniveau van de ondernemer. Zo kom je snel uit bij de juiste informatie," vertelt Christian. Simone noemt een ander voordeel: "De tool bundelt informatie die je anders versnipperd aantreft, bij verschillende instanties."

RVO en Partners en #hetNetwerkEffect

Eerder hebben RVO, KVK en de Douane al met succes samengewerkt aan het Brexitloket. En RVO en KVK hadden al samen gebouwd aan het Informatiehuis. Dat is een platform waar up-to-date landeninformatie op één plek wordt opgeslagen en op meerdere platformen wordt ontsloten, zoals op het Ondernemersplein (KVK) en www.rvo.nl. Steeds meer partners sluiten zich bij het Informatiehuis aan.

"We willen het leven van de ondernemer gemakkelijk maken."

Christian ziet dat de partners steeds slimmer worden in het doorverwijzen naar elkaar. RVO is ook aangesloten op het bredere Netwerk Internationaal Ondernemen. Bij de deelnemende organisaties is er een grote hoeveelheid informatie over internationaal ondernemen aanwezig. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via de website www.internationaalondernemen.nl, vertelt Christian: "We willen het leven van ondernemers zo gemakkelijk mogelijk maken."

Wat vindt u van de Exportwijzer?

Staat u op het punt om te gaan exporteren of om uw export uit te breiden naar nieuwe landen? Check de Exportwijzer en laat ons via de 'Uw mening'-button aan de rechterkant weten wat u ervan vindt!

Heeft u vragen over de Exportwijzer?

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?