"Het Expertteam Woningbouw helpt ons plannen grootschalig aan te pakken"

Gepubliceerd op:
6 mei 2021

De Raadsliedenbuurt in de oude binnenstad van Terneuzen is toe aan verandering. Met ondersteuning van het Expertteam Woningbouw werkt de gemeente nu aan een plan voor het opknappen van deze buurt.

Met de komst van de Westerscheldetunnel, de aanleg van snelwegen en de samenwerking met de haven van Gent wordt er veel gedaan voor de groei en dynamiek van Terneuzen. Al langere tijd werkte de gemeente ook aan een aantrekkelijke binnenstad, maar dat proces verliep erg stroef. Lodewijk Nolson, teamleider planvorming bij de gemeente Terneuzen: "We probeerden al lang processen op gang te krijgen en mensen ook zelf dingen te laten veranderen. Bijvoorbeeld door subsidies te geven om woningen op te knappen, maar daarmee kwam er weinig op gang."

Meer aandacht voor het probleem

In de Raadsliedenbuurt vind je veel smalle straatjes met oude, slecht gefundeerde huizen. Dat het grootste gedeelte van de huizen particulier bezit is, maakt het ingewikkeld om deze buurt aan te pakken. "Het is lastig om een heel blok huizen op te kopen, omdat je dan met minimaal 20 eigenaren te maken hebt. Dat duurt jaren." Op initiatief van de Provincie Zeeland is het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierbij betrokken. Nolson: "Het was elke keer te kleinschalig wat we deden. Het probleem is groter dan we aankunnen. Daarom zijn we heel blij dat er meer aandacht voor is en dat er mensen vanuit een ander perspectief meekijken en advies geven."

Nieuwe visie voor de binnenstad van Terneuzen

Na onderzoek concludeerde het Expertteam dat een duurzame kwaliteitsverbetering van de Raadsliedenbuurt alleen kan worden behaald als die wijk in samenhang met de hele binnenstad van Terneuzen wordt aangepakt. Dat kost tijd en daarom adviseerde het Expertteam de gemeente om een heldere visie te ontwikkelen, die in het vizier blijft wanneer omstandigheden gedurende het proces veranderen. Samenwerking tussen belanghebbenden en flexibiliteit in de aanpak zijn daarbij cruciaal. De gemeente werkt nu met 2 adviesbureaus aan zo’n strategische visie, met een plan van aanpak voor de gehele binnenstad.

Nolson vertelt dat het proces zich nog in een vroeg stadium bevindt en ze nu kijken naar samenwerkingsvormen met corporaties en ontwikkelaars. Hoewel de rol van het Expertteam nu grotendeels voorbij is, merkt hij nog steeds de betrokkenheid van het team. "Ze herinneren ons er bijvoorbeeld aan als er weer een subsidiemogelijkheid aankomt. We blijven dit project samen monitoren en het team biedt nog vaak hulp aan. Je voelt dat die betrokkenheid blijft en dat is gewoon heel fijn."

Meer weten?

Lees meer over het Expertteam Woningbouw.

 

Vragen over het Expertteam Woningbouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?