"Het ondersteuningsteam creëerde een goede energie tussen partijen"

Gepubliceerd op:
8 oktober 2020

Net zoals veel andere Nederlandse gemeenten vergrijst Amsterdam. Hierdoor is er in de toekomst een groot tekort aan geschikte ouderenwoningen. Amsterdam gaat de uitdaging aan. Bij het opstellen van de intentieverklaring voor bouw van deze woningen kreeg de gemeente hulp van het ondersteuningsteam wonen en zorg (OWZ) van RVO. "Dat heeft het proces versneld en kwalitatief geholpen", zegt programmamanager ouderenhuisvesting Andor Kwee.

Voor 2025 moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe geclusterde ouderenwoningen komen. Dat doet de gemeente samen met woningbouwverenigingen, zorginstellingen vastgoedbeleggers en enkele bewonersorganisaties. "Passende woningen waar ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen, zijn er - met het oog op de toekomst - veel te weinig." Amsterdam besloot alle betrokken partijen samen te brengen voor de aanpak van de opgave. "Er moest in korte tijd een intentieverklaring komen. Maar we hadden geen idee hoe we die moesten opstellen en wat daarbij kwam kijken", zegt programmamanager Kwee.

Planning en haalbaarheid

De gemeente riep de hulp in van het ondersteuningsteam wonen en zorg (OWZ) van RVO. Dat team helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij vraagstukken over wonen en zorg. "We hadden advies nodig", zegt Kwee. "Vooral op het gebied van planning en inhoud, maar ook over de inrichting van het proces."
Mede op advies van de OWZ-expert ging een projectgroep van de gemeente aan de slag, samen met een klankbordgroep van de externe partijen. "De OWZ-expert hielp bij de afstemming binnen de gemeente", vertelt Kwee. "Ze schreef mee aan de intentieverklaring en heeft bijeenkomsten begeleid. Ze creëerde een goede energie tussen de partijen." Na een half jaar kon de intentieverklaring worden getekend.
OWZ-expert Conny Heemskerk: "Het proces is succesvol verlopen dankzij een vooraf duidelijk en open werkproces, met voldoende tempo. Hierbij is de gedeelde ambitie rap op onderwerp uitgewerkt in concrete, gedragen afspraken. Alle partijen waren in het proces vertegenwoordigd en werkten samen op uitnodiging van de wethouder." Dit werd bekrachtigd met een plan van aanpak in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam. "De gemeente werkte stimulerend en faciliterend vanuit het besef dat resultaat alleen realiseerbaar is met een goede, gedragen samenwerking."

Behoefte

Kwee is tevreden over de inbreng van de OWZ-expert. "Het aantrekkelijke vind ik dat het team allerlei expertises heeft en dat je je vraag of behoefte kan neerleggen. De gemeente Amsterdam is natuurlijk groot en we hebben veel kennis in huis, maar dit maakte een groot verschil. Ik denk dat dit zeker voor kleinere gemeenten enorm aantrekkelijk is. Ook omdat het OWZ-team ervaring heeft met vergelijkbare opgaven in andere gemeenten."

Meer weten

Meer informatie over het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

Vragen over het OWZ-team?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?