"Het OWZ leverde ons bouwstenen om concreet aan de slag te gaan"

Gepubliceerd op:
23 februari 2021

Ouderen wonen steeds langer thuis. Dat vraagt om de juiste huisvesting en voorzieningen. De gemeente Amersfoort schakelde het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) in. "Dat leverde de bouwstenen op om concreet in de wijk aan de slag te gaan met deze uitdaging."

Wij richten ons op de pijlers wonen, zorg en 'inclusieve stad voor kwetsbaren'. Voor ouderen wilden we daar ook een slag mee maken, vertelt Els van Kooten, programmamanager Wonen en Zorg bij de gemeente Amersfoort. "We stelden het OWZ een heel open vraag: hoe gaan we aan de slag met een wijkgerichte aanpak voor ouderen?"

Gesprekken leverde veel informatie op

Karin de Wit, adviseur wonen en ouderenhuisvesting bij de gemeente Amersfoort, vertelt hoe het OWZ dit oppakte: "We voerden in het Soesterkwartier 3 verkennende gesprekken: 1 met bewoners, 1 intern met gemeenteambtenaren en 1 met stakeholders, zoals woningcorporaties, de lokale apotheker en dagbesteding voor dementerende ouderen." Dat leverde veel nieuwe informatie op: eenzaamheidscijfers bleken hoger dan verwacht, openbare ruimten soms slecht toegankelijk, maar ook juist veel bewonersinitiatieven in de buurt.  

RVO bood hulp

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg bood kennis en expertise van de woningbouw, de zorgkant en praktische voorbeelden uit andere steden. De Wit: "De rol van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland was heel waardevol. De deskundigen van het ondersteuningsteam gingen met veel lef het gesprek aan. Ze wisten heel goed hoe je zo’n samenwerking rond passend wonen moet aangaan, hoe je elkaar aanspreekt op rollen en verantwoordelijkheden." Van Kooten vult aan: "We zitten als gemeente natuurlijk in een bepaalde rol, dus was het fijn zo’n brede vraag te kunnen stellen. Als we dit zelf hadden gedaan, had het waarschijnlijk langer geduurd en weet ik niet of dit de uitkomst was geweest."

Op naar betere ouderenhuisvesting

Nu de problemen beter in kaart zijn, is de uitdaging: hoe geven we de oplossingen vorm? De Wit en Van Kooten geven aan dat dat op verschillende lagen gebeurt: "Er wordt gewerkt aan een wijkperspectief en bijbehorend uitvoeringsprogramma voor het Soesterkwartier. Maar ook in de bredere woningbouwprogrammering en het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg komen thema’s uit dit traject terug. Belangrijk is dat je de juiste uitdaging op de juiste plek oplost. Soms is dat in de wijk en soms op hoger niveau."

Ook hulp nodig?

Meer weten over het OWZ?

Mail het OWZ.

Bent u tevreden over deze pagina?