"Het snijvlak tussen privaat- en publieksrecht vind ik erg interessant"

Gepubliceerd op:
21 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2022

Jurist Leonard Groen zit al enige tijd in het vak. Hij is juridisch adviseur met ervaring in het bankwezen, consultancy en pensioenfondsen. Bij RVO werkt hij inmiddels zo’n 6 jaar als jurist bij het cluster Bancair.

Bureau

In het cluster Bancair werkt hij in het team Investment, Internationaal en Marktmaatregelen (IIM). "Destijds was RVO op zoek naar een jurist met kennis op het gebied van zowel privaat- als publieksrecht. Dit is een combinatie die niet vaak voorkomt. Met mijn achtergrond was ik dan ook een goede match."

Wat doe je als jurist bij RVO?

Het cluster Bancair houdt zich bezig met subsidies voor startende innovatieve ondernemers. Deze worden verstrekt als leningen of garanties (revolving funds: fondsen die zichzelf terugverdienen). "Het gaat om verschillende regelingen, zoals het Innovatiekrediet, de Vroegefasefinanciering, SEED Capital en het BMKB. Aan het werken met kredieten en garanties zitten privaatrechtelijke aspecten. Tegelijkertijd worden de subsidies verstrekt door een overheidsorgaan, waardoor we te maken hebben met publieksrecht. Het snijvlak tussen privaat- en publieksrecht vind ik erg interessant."

Leonard geeft de uitvoerende afdelingen binnen RVO juridisch advies. Veel bepalingen en voorwaarden over de genoemde subsidieregelingen staan in de 'Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies' en het 'Kaderbesluit nationale EZK-subsidies'. "Als daar onduidelijkheden over zijn, dan komen de vragen bij mij terecht. Vaak zijn dat vragen als 'Hoe moet ik dit opvatten?' of 'Hoe leg ik dit uit?'" Naast advisering is Leonard verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaren. "Als ondernemers het niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen ze een bezwaar indienen. Dit gaat vaak om ondernemers waarvan de subsidieaanvraag is afgewezen of ondernemers die graag ontheffing willen op de terugbetaling van hun lening."

Wat kom je als jurist bij RVO tegen?

Leonard is betrokken bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen op innovatief gebied. "Van ondernemers die werken aan kankermedicatie tot indoorbikes die geschikt zijn voor de training van de Nederlandse schaatsploeg. Om bij te dragen aan dit soort projecten geeft een goed gevoel."

Leonard beschrijft een voorbeeld. "Zo kreeg ik laatst een bezwaar binnen van een ondernemer die een nieuwe methode heeft ontwikkeld om te boren in de grond voor aardwarmte. Recht naar beneden boren is geen enkel probleem. Maar soms moet er in een bepaalde hoek geboord worden, om bij de aardwarmte te komen. In samenwerking met universiteiten had de ondernemer hiervoor een oplossing ontwikkeld. De subsidieaanvraag was afgewezen omdat er gegevens ontbraken. Bij het bezwaarschrift ontving ik deze missende gegevens en hierdoor heb ik uiteindelijk de subsidie alsnog kunnen toekennen. Dit is een van de vele mooie projecten die ik voorbij zie komen."

Hoe ervaar jij het werken bij RVO?

Leonard vertelt dat hij bij RVO voldoende ruimte krijgt om zelfstandig te werken. "Dat heb ik ook echt nodig. Ik pak de dossiers graag naar eigen inzicht op. Als het nodig is, dan kan ik altijd sparren met mijn directe collega’s of teammanager. We kunnen snel met elkaar schakelen, hebben leuk contact, maar kunnen ook kritisch naar elkaar zijn. Daarnaast krijg ik bij RVO waardering voor wat ik doe. Zo voel ik dat en dit wordt ook letterlijk naar mij uitgesproken. Zowel door mijn directe collega’s als teammanager; dat doet mij goed."

Wat kun jij doen bij RVO?

Lijkt het jou leuk om net als Leonard bij RVO te werken? Bekijk de openstaande vacatures en jouw mogelijkheden op Werken bij RVO.

Vragen?

Neem contact op met het Servicepunt Werken. Dat kan via solliciterenrvo@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?