Informatieplicht energiebesparing voor alle Bossche bedrijven

Gepubliceerd op:
9 september 2020

In 's Hertogenbosch moeten alle bedrijven eind 2020 voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht. De toezicht en handhaving ligt in handen van de gemeente zelf. Dit gebeurt met een duidelijke ambitie. In 2050 wil de gemeente energieneutraal zijn.

Begin 2019 startte de gemeente een campagne op sociale media om de Bossche ondernemers te informeren over de aankomende informatieplicht. "In totaal gaat het om ruim 900 bedrijven die mogelijk in aanmerking komen voor de informatieplicht", zegt handhaver Marcha Jansen-Bierhof van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. "Een deel valt onder toezicht van de Omgevingsdienst Brabant-Noord. We willen dat deze bedrijven eind 2020 allemaal voldoen aan de informatieplicht en hun rapportage hebben ingediend bij RVO."

Uitstel vanwege corona

"Vanwege corona hebben we ze uitstel gegeven op de oorspronkelijke planning. Heeft een bedrijf geen rapportage ingediend? Dan krijgt het een eerste waarschuwing, een voornemen tot last onder dwangsom. Ook als bedrijven nu moeilijk kunnen investeren in energiebesparing geven we waar nodig uitstel", legt Jansen-Bierhof uit.

Energiebesparende maatregelen

’s-Hertogenbosch houdt sinds 2011 intensief toezicht op energiebesparende maatregelen bij bedrijven. "We zien dat het bij veel bedrijven onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Is er een bedrijf dat dat onvoldoende doet? Dan maken we samen een afspraak over een termijn voor de uitvoering. Soms krijgt een bedrijf de mogelijkheid zelf een plan van aanpak te maken. We beoordelen dat en na akkoord voeren we bij elke termijn een hercontrole uit."

Kortere terugverdientijd

Het valt Jansen-Bierhof op dat bedrijven eerder investeren in grote duurzame maatregelen. "Terwijl je met eenvoudige maatregelen met vaak een kortere terugverdientijd ook veel energie kunt besparen. Bij bedrijfsbezoeken geven we deze boodschap dan ook graag mee. Dat doen we aan de hand van wat voorbeelden."

Prioritering in toezicht

’s-Hertogenbosch laat zien dat je met een kleine inzet van 1,2 fte een enorme energiebesparing bij bedrijven kunt realiseren. "Ik raad elk bevoegd gezag aan om jaarlijks geld apart te zetten voor energietoezicht. Zo kun je veel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, zoals vermindering van de CO2-uitstoot. Zeker als je eerst goed bepaalt welke bedrijven en instellingen je het beste het eerst kunt controleren. Denk hierbij aan zorginstellingen, kantoren en onderwijsinstellingen: grote energieverbruikers met kansen op enorme energiebesparingen."

Meer weten?

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?