'Informatieplicht is schouderklopje om te verduurzamen'

Gepubliceerd op:
28 september 2020

Welke bedrijven moeten voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht? De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) probeert ze in kaart te brengen. Ook in coronatijd. "We wijzen ze op hun plicht, maar ook op wat energiemaatregelen kunnen opleveren."

Jaarlijks voert de ODRN ruim 1.200 controles uit in 6 gemeenten. "Ongeveer 20% ervan zijn energiecontroles", vertelt Vince Schulte, milieutoezichthouder en specialist in energie. "Sinds 2017 besteden we daar speciaal aandacht aan en geleidelijk aan hebben we daar onze mensen in opgeleid."

I-GO en RVO als bron

Bij het bepalen van bedrijfscontroles gaat de ODRN uit van de lijst van I-GO, de Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten. Daarop staan de ingediende rapportages voor de informatieplicht, die worden opgehaald uit het eLoket van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). "Te zien is het energiegebruik en in hoeverre er bepaalde maatregelen zijn toegepast. Ook een aanvullende lijst van de RVO gebruiken we als bron. Deze lijst geeft een overzicht van de mogelijk informatieplichtige bedrijven. We controleren ze daarop en checken onze eigen milieucontroles waaruit ook het energieverbruik aan het licht komt."

Opsporen informatieplichtige bedrijven

De ODRN probeert ook zelf nieuwe bedrijven te ontdekken die informatieplichtig kunnen zijn. "Met behulp van de regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht schakelen we hiervoor een extern bureau in. Dat voert zogeheten gevelcontroles uit. Langs bedrijven rijdend schat het bureau in of ze aan de norm voor energieverbruik zouden kunnen voldoen. Het bureau bezoekt ook de meest complexe bedrijven, waarbij een inspecteur van ons meegaat om daarvan te leren."

Bedrijfsbezoek en hercontrole

Is een bedrijf geselecteerd, dan komt er een rondgang door het bedrijf waarbij ook de lijst met erkende energiemaatregelen wordt doorgenomen. “Dit leidt uiteindelijk tot een rapportage en een reeks afspraken om op korte termijn maatregelen te treffen. Op basis van die termijnen voeren we hercontroles uit.”

Investeringen terugverdienen

Na maandenlang uitstel vanwege het coronavirus komen de inspecteurs weer op locatie. Soms leiden dergelijke controles tot weerstand bij ondernemers. "Maar de meesten draaien bij als ze merken dat ze sommige investeringen al na enkele jaren hebben terugverdiend. We denken zelfs mee over regelingen of partijen die helpen om de investeringen te financieren."

Geld opleveren

Schulte probeert de controle altijd positief te brengen. "Of je bent al goed bezig en je krijgt een schouderklopje. Of we helpen je om je bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Daarbij wijzen we ook graag op de maatregelen die geld opleveren."

Meer weten?

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?