"Inspireer jongeren tot ondernemend gedrag"

Gepubliceerd op:
20 oktober 2020

Het Ondernemende Minds-model kan docenten helpen bij de begeleiding van studenten in het vo, mbo en hbo en bij de ontwikkeling van nieuw onderwijsaanbod voor ondernemen. Docenten die kennismaakten met het model tijdens een online workshop zijn enthousiast: "Er vielen allemaal kwartjes bij mij".

Het Ondernemende Minds-model onderscheidt 4 typen jongeren en geeft inzicht in hoe ondernemend ze zijn en welk beeld ze hebben van ondernemen. Het stelt docenten in staat om hun lessen en begeleiding beter af te stemmen op die diversiteit. Met een test, die eind 2020 beschikbaar komt, kunnen docenten kijken welke type jongeren zij in de klas hebben.

De 4 typen

De 4 typen zijn: Eigenzinnige regelaars, Idealistische planners, Afwachtende zoekers en Actieve ontdekkers. Elk type heeft eigen drijfveren en 'triggers'. De Idealistische planners willen vaak iets bijdragen aan een betere wereld, maar zien nog niet altijd hoe ondernemerschap daaraan kan bijdragen. Eigenzinnige regelaars vinden zichzelf vaak al een ondernemer in de dop, terwijl de Afwachtende zoeker misschien niet zozeer geïnteresseerd is in zelf een onderneming starten, maar wel een ondernemende houding kan aanleren. Het model is niet statisch: leerlingen kunnen zich ontwikkelen en zich van het ene 'type' meer naar het andere bewegen.

Handvatten

"Het halen van je diploma is een cadeau, maar uiteindelijk gaat het erom hoe leerlingen zich als persoon ontwikkelen. En bij dat streven helpt dit model zeker", zegt docent economie Arjen Ponsteen van het Drenthe college. Ponsteen is aanstekelijk enthousiast over het model en de workshop die hij volgde.

"Je praat met mensen die hetzelfde gedachtegoed hebben, die zoeken naar manieren om, in mijn geval, het mbo beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven. Ik ben nu 3 jaar docent en heb daarvoor jarenlang gewerkt als interim-manager en trainer in het bedrijfsleven. Ik zie de afstand tussen het mbo en de praktijk. Het model geeft docenten echt handvatten. Je weet hierdoor veel beter hoe je bepaalde groepen studenten kunt activeren."

Combineren met teamrollen

Ook Eltjo Smit, docent economie en studiecoach van het CSG Wessel Gansfort voor voortgezet onderwijs vindt het model 'erg sterk'. "Bij de uitleg over de typen zag ik steeds verschillende leerlingen voor me. Het sterke vind ik vooral de koppeling van die 4 typen aan de drijfveren en motivatie en hoe je daar als docent op kan inspelen. De Actieve ontdekkers, een type dat zowel hoog scoort op studiemotivatie als op ondernemende houding, zou je bijvoorbeeld extra taken of rollen kunnen geven om ze verder uit te dagen", zegt Smit.

Het model zal zeker worden gebruikt bij Smit op school, wellicht in combinatie met de Belbin-methodiek voor teamrollen. "Het zou heel goed kunnen dat we alle leerlingen de test van het Ondernemende Minds-model laten doen om ze in te delen in hun type, en dat combineren met de kennis van de Belbin-methode."

Tips

In het whitepaper waarin het model beschreven is, staan ook tips hoe je kunt inspelen op de typen. Een voorbeeld: laat een Idealistische planner zien dat ondernemen vaak een samenwerking is waar verschillende teamspelers bij betrokken zijn. Laat zien dat er ook ruimte is voor hen: ze zijn niet per se degene die het idee bedenkt of verkoopt, maar de kritische noot, de moralist of de analist.

Ideeën om studenten te motiveren

Ponsteen herkende tijdens de workshop meteen de typen uit zijn klassen. "De Eigenzinnige regelaars bijvoorbeeld, dat zijn soms een beetje haantjes, die denken dat ze school niet nodig hebben. De Idealistische planners en de Afwachtende zoekers zijn weer heel anders. Het zijn vooral meiden die zich vaak wat meer op de achtergrond houden, maar minstens zoveel in hun mars hebben als de Eigenzinnige regelaars. Tijdens de workshop vielen er allemaal kwartjes bij mij. Door die 4 segmenten werd ik meer bewust van wat ik onbewust al wist. Ik zag mijn leerlingen voor me en weet nu wat ik kan doen om hen te motiveren."

Hij gaat het model zeker aanbevelen bij collega's en zelf ook inzetten, zegt Ponsteen. "Ik wil straks mijn leerlingen de test laten doen en dat toetsen aan mijn eigen indruk van hen. En daar een aanpak of benadering aan koppelen. Iedere leerling moet zijn eigenheid en authenticiteit behouden. Het gaat erom hoe je bij hen een ondernemende houding ontwikkelt. Of ze nu in loondienst gaan, zzp'er worden of een eigen bedrijf beginnen."

Meer informatie

Young Works ontwikkelde het Ondernemende Minds-model in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Via 50 interviews en online enquêtes onder 1.500 jongeren zijn hun drijfveren in kaart gebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit het O2LAB-programma van RVO, dat streeft naar een meer ondernemende beroepsbevolking in Nederland. Dat begint met meer jongeren te interesseren voor ondernemen en hun ondernemende talenten te laten ontdekken.

Meer weten?

Lees meer over de types en de do's in het Whitepaper Ondernemende Minds-model.

Vragen over O2LAB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?