Investeringsfonds brengt e-health naar patiënten

Gepubliceerd op:
1 juni 2021

E-health draagt bij aan betere zorgkwaliteit en lagere zorgkosten. Helaas vinden e-health-start-ups vaak moeilijk kapitaal om hun innovaties succesvol te ontwikkelen en te vermarkten. Om de e-health-sector te ondersteunen stelde het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in 2019 € 9 miljoen beschikbaar via een Seed Capital-tender. 

Investeringsfonds NextGen Ventures kreeg kapitaal uit deze tender gericht op e-health. NextGen Ventures helpt e-health start-ups met hun ontwikkeling. "Technologie is er op zich al voldoende. Het gaat erom die technologie naar de eindgebruiker te krijgen", benadrukt fondsmanager Mathijs Blokhuis (rechts op de foto boven). Zijn investeringsfonds werkt daarvoor samen met zorgverzekeraars, praktijk- en kennisinstellingen om de technologie naar de eindgebruiker te brengen. Blokhuis: "Het Universitair Medisch Centrum Groningen is een partner in ons fonds. We benutten hun wetenschappelijke kennis, maar als een van de grootste ziekenhuizen in Noord-Nederland leveren ze ons ook praktijkervaring. Daarnaast werken we onder andere met zorgverzekeraars. Zij kunnen bijvoorbeeld inschatten of een product of dienst op termijn vergoed kan worden."

Stap naar de patiënt

Volgens Mathijs moeten start-ups niet eindeloos hun technologie ontwikkelen zonder praktijkervaring op te doen. "Als jouw innovatie namelijk geen toegevoegde waarde heeft in de praktijk ga je de productie nooit opschalen en haal je ook nooit voldoende financieel rendement. Wij werken bijvoorbeeld met een investeringspartner die nauw betrokken is bij zo’n 30 huisartsenpraktijken. Zij kijken of de innovatie ook van toegevoegde waarde kan zijn voor hun patiënten en voor de huisarts zelf. Met deze kennis kan NextGen Ventures vervolgens een betere investeringsbeslissing maken. Dankzij die investeringen kan de onderneming sneller groeien, succesvol zijn en gemakkelijker de stap naar de patiënt maken. Technologie is er al voldoende. We willen die technologie naar de eindgebruiker krijgen."

Noodzakelijke impuls

NextGen Ventures ontving in 2019 kapitaal uit de specieke Seed Capital-tender van VWS gericht op e-health. Volgens Blokhuis een noodzakelijke impuls voor de ontwikkeling van dit domein. "Je investeert hier niet alleen in een product, je faciliteert ook de marktontwikkeling. In het geval van e-health is bijvoorbeeld nog niet alle regelgeving goed ingericht. Innovaties kunnen deze ontwikkelpunten voor de markt blootleggen of er direct aan bijdragen. Plus, de zorgsector is vanwege gereguleerde marktwerking gedeeltelijk een publiek en gedeeltelijk een privaat domein. Daardoor ontstaat een complex samenspel van stakeholders met soms tegengestelde belangen die niet altijd gericht zijn op efficiëntie of effectiviteit. Dat maakt de rendementsmogelijkheden van e-health in sommige gevallen beperkt. Vernieuwingen zijn daardoor risicovoller en moeilijker. Om competitief te zijn met andere sectoren was een specieke tender voor dit domein erg gewenst."

Vertrouwen van investeerders

Volgens Blokhuis trekt NextGen Ventures dankzij de Seed Capital regeling makkelijker en meer investeerders aan: "Een positieve evaluatie van RVO laat namelijk zien dat je een solide fondsplan hebt met een goede structuur. Dat wij voldoen aan de eisen voor Seed Capital wekt dus vertrouwen onder investeerders. Dat maakt het voor mij als fondsmanager aantrekkelijker om vroeg te investeren in start-ups in een risicovolle markt."

Seed Capital

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op

Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?