Jong en oud naast elkaar in Allemansland

Gepubliceerd op:
9 november 2020

Jong en oud naast elkaar in een groene en duurzame omgeving, dat is de visie van Ecodorp Allemansland. Deze woongemeenschap in Deurne is nog in oprichting. Met een subsidie van zo’n € 20.000 vanuit de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) werd het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Het idee om minimaal 20 huishoudens bij elkaar te brengen in relatief kleine, duurzame woningen valt goed, vertelt één van de initiatiefnemers Rob Stam. "We hebben al 175 aanmeldingen, terwijl de exacte locatie er nog niet is. We verwachten dat als het project in een volgende concrete fase zit, het aantal aanmeldingen explosief stijgt."

Jong en oud

Vooral de connectie tussen jong en oud vinden de initiatiefnemers belangrijk, zegt Stam. "Jong en oud kunnen veel van elkaar leren. Daarnaast wil ik zelf als ik ouder ben ook liever in een groene omgeving wonen waar het levendig is met spelende kinderen. Ik geloof echt dat je dan langer vitaal blijft. Dus daarvoor is Allemansland ook bedoeld."

Enthousiasme gemeente

Voor het idee wist Stam meerdere ouderen en gezinnen enthousiast te maken, maar ook de gemeente Deurne. "Toen we met ons idee bij de gemeente kwamen, reageerde ze enthousiast. Het enthousiasme van de gemeente is niet alleen voor een locatie van belang, maar ook om alle procedures succesvol te kunnen doorlopen."

SWZ

Met een subsidie van zo’n € 20.000 vanuit de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg  (SWZ) werd het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. "We hebben inmiddels een oprichtingsvereniging opgezet. Die onderneemt verdere stappen, zodra de vergunningsprocedures lopen", zegt Stam.

Vergelijkbare initiatieven

Het voorbeeld in Deurne is een van de vele in Nederland lopende en gerealiseerde projecten op het gebied van wonen en zorg door en voor ouderen, weet Netty van Triest van Platform 31. Deze onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie heeft dit jaar onderzoek gedaan naar woonvarianten voor senioren . "Het is goed te zien dat veel babyboomers concreet nadenken over hoe hun volgende levensfase wordt ingevuld, qua wonen en zorg", zegt Van Triest.

Duw in de rug

De financiële ondersteuning van de SWZ helpt initiatiefnemers om levensloopbestendige wooneenheden voor overwegend 55+ers te realiseren. Bij de planontwikkel- en bouw-/nafinancieringsfase komen ook banken om de hoek kijken. Van Triest: "We ontwikkelen nu met een groep koplopers een procesaanpak en 3 businesscases waarmee initiatiefnemers het gesprek aan kunnen gaan met de bank. Dit leggen we voor aan een expertgroep. Deze bestaat uit financiers zoals BNG, Rabobank en Triodos. Zij bekijken of een initiatief met zo’n aanpak een goede kans van slagen maakt bij de bank."

Meer weten?

Vragen over de SWZ?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?