Jonge boeren krijgen in nieuw GLB meer ruimte, maar de druk blijft groot

Gepubliceerd op:
19 januari 2022

Wat betekent het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor jonge boeren? Eke Folkerts van de jongerenorganisatie Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK): "Meer steun bij bedrijfsovernames en meer ruimte voor verduurzaming. Maar de druk blijft groot."

Volop verduurzamen lastig

Jonge boeren zijn overwegend enthousiast over verduurzaming van de landbouw. Ze zijn er in de praktijk vaak al mee bezig. Vanuit de politiek is dan ook de hoop op jonge boeren gevestigd. "Voor jonge boeren is het vaak lastig om volop te verduurzamen. Helemaal wanneer ze net het bedrijf van hun ouders hebben overgenomen", zegt Eke Folkerts. "Je koopt je ouders uit en hiervoor moet je vaak flink lenen bij de bank. De eerste 5 tot 10 jaar ben je vooral hard aan het werk om af te lossen. Pas daarna kan je investeringen doen voor bijvoorbeeld verduurzaming."

Landbouwbudget van 2 naar 3 procent

De Nederlandse en Europese politiek heeft oog voor de situatie van jonge boeren. In het nog lopende GLB en Nationaal Strategisch Plan (NSP) was 2 procent van het totale landbouwbudget speciaal voor jonge boeren. In het nieuwe GLB wordt dat in ieder geval 3 procent. "Wij hebben daar actief voor gepleit en zijn blij dat dit gelukt is. Nederland mag wat ons betreft de ambitie tonen om meer geld vrij te spelen voor de jonge boeren van Nederland", zegt Folkerts.

Daarnaast komt er een vestigingssteun. Die kun je ontvangen als je net het bedrijf hebt overgenomen. Folkerts: "In andere Europese landen was die er al. Positief dat deze ondersteuning nu ook in Nederland wordt ingevoerd. Dit biedt ruimte om je bedrijf sneller te verduurzamen."

Eco-regeling en verduurzamen

Dit vindt Folkerts: "We moeten met z’n allen verduurzamen en je kan die opdracht prima bij ons neerleggen. Maar je kunt de meerkosten daarvan niet zomaar ook bij ons neerleggen. Want verduurzaming betekent vaak een meer diverse bedrijfsvoering. En daarmee ook bijvoorbeeld aanschaffen van nieuwe machines. En dat je dingen moet laten, die je anders inkomen hadden opgeleverd. Mijn indruk van de eco-regeling is dat je meer moet doen om op hetzelfde inkomen uit te komen."

Meer ruimte

Tegelijkertijd ziet Folkerts wel dat er in het nieuwe GLB meer aandacht en ondersteuning komt voor jonge boeren: "Er worden projectsubsidies voor innovatie, kennisontwikkeling en samenwerking aangekondigd. En er komt ruimte voor experimenten. In het algemeen wordt er dus een beter ondernemingsklimaat beloofd. Dat is voor jonge boeren, de groep die graag wil ontwikkelen en ondernemen, alleen maar positief."

Vragen over nieuw GLB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?