Levensloopbestendige woonzorgaccommodatie met SWZ

Gepubliceerd op:
6 augustus 2020

Op eigen grond een woonzorgaccommodatie realiseren met seniorenpluswoningen én een ontmoetingsruimte. Dat is de ambitie van verzorgingshuis La Providence in Grubbenvorst. Het plan is levensloopbestendige appartementen in te richten voor senioren met zorgvraag en binding met Grubbenvorst en omstreken. Onlangs kreeg La Providence subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). Dit maakte een onderzoek in de initiatieffase mede mogelijk.

De vraag naar geclusterde woningen in combinatie met 'zorg en welzijn om de hoek' is groot. Het aantal 80-plussers verdubbelt de komende 20 jaar volgens La Providence. Uit recent, landelijk onderzoek van de Rabobank blijkt dat er de komende 20 jaar tekort is aan geschikte woonvormen voor ouderen. Dit gaat om een totaal van maar liefst 250.000 woningen in Nederland. Ook in Horst aan de Maas is de behoefte groot, zegt Ingrid Backus, directeur-bestuurder van La Providence. "Elk jaar groeit het aantal 75-plussers in onze regio met ongeveer 5%. Daarmee groeit ook de behoefte aan zorg en aan geschikte, aangepaste woningen voor mensen die zelfstandig kunnen wonen in Grubbenvorst. Ook als hun zorgvraag in de toekomst verder toeneemt. La Providence wil hierop inspelen en start daarom met onderzoek naar een woonzorgarrangement op eigen grond."

Focus op ontmoeting en leefplezier

De behoefte van toekomstige bewoners werd helder in samenwerking met burgerinitiatief Sans Soucis. Dit is een groep bestaande uit inwoners van Grubbenvorst, potentiële bewoners en een afvaardiging van Dorpsraad Grubbenvorst. Het plan is om geclusterde appartementen te bouwen voor senioren met behoefte aan zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt: zo veel mogelijk zelfstandig met zorg in de directe nabijheid. "We streven naar een mix van bewoners, zodat er een zo normaal mogelijk leefmilieu ontstaat waarin de nadruk niet ligt op ziekte, maar juist op ontmoeting en leefplezier." Backus geeft als voorbeeld het behoud van het sociale netwerk van de nieuwe bewoners: "Dat betekent dat de senioren kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven in het dorp. Daarmee dragen we bij aan het voorkomen van eenzaamheid."

Contact met de anderhalvemeterregel

De eerste schetsen van het woonzorgarrangement moeten nog worden gemaakt en ook de locatie van het gebouw is nog niet bekend. La Providence is bereid de grond hiervoor beschikbaar te stellen. Naast het complex komt ook een ontmoetingsruimte. "We vinden een ontmoetingsruimte belangrijk voor het leefplezier en het contact, ook bij de anderhalvemeterregel. Zo kunnen mensen op veilige afstand samen zijn." In het nieuwe pand wil La Providence werken met verschillende moderne technieken. Hiermee zijn bewoners zo lang mogelijk zelfstandig en hebben zij eigen regie. Signaleren of er hulp moet komen kan met sensoren, bijvoorbeeld als iemand uit bed is gevallen. Zorg wordt dan direct vanuit La Providence geboden.

Binding met gemeente

De woningen zijn voor mensen die een band hebben met de gemeente. "Wanneer wij een woonzorgarrangement realiseren, kunnen meer senioren in Grubbenvorst blijven wonen", legt Backus uit. "La Providence staat midden in de gemeenschap. We streven ernaar om bewoners actief te laten blijven in het dorp. Tegelijkertijd zijn er activiteiten voor de gemeenschap in ons huis en zijn de ondernemers en inwoners van Grubbenvorst nauw verbonden. Daar zijn we heel blij mee."

Meer weten?

Lees meer over de SWZ. De SWZ is onderdeel van het Programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport.

Bron: Hallo Horst aan de Maas

Vragen over de SWZ?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?