"Limburgse ondernemers moeten maximaal gebruik kunnen maken van landelijke regelingen"

Gepubliceerd op:
13 oktober 2020

Voor vraagstukken rond bijvoorbeeld financieren en innoveren kunnen ondernemers in Limburg terecht bij ontwikkelingsmaatschappij LIOF. Niet alleen voor regionale regelingen en instrumenten. Door nauw samen te werken, willen LIOF en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ook landelijke ondersteuningsmogelijkheden beter ontsluiten. "We willen geen instrument van RVO laten liggen."

Voor Limburg is innovatief ondernemen een speerpunt in het provinciaal beleid. "We zijn de tweede provincie als het gaat om het aantal patenten per inwoner”, zegt gedeputeerde Joost van den Akker (VVD). "Om die positie te behouden en te verbeteren is het essentieel dat start-ups, scale-ups en andere bedrijven toegang hebben tot financiering.

LIOF is daarvoor het aangewezen loket. Met hun programma’s kunnen ze honderden, misschien duizenden ondernemers helpen. Maar er zijn in Limburg ruim 90.000 ondernemingen. Die moeten ook maximaal gebruik kunnen maken van landelijke regelingen."

Missiegedreven economisch beleid

Volgens Van den Akker liggen de landelijke regelingen ook beleidsmatig in het verlengde van wat de provincie beoogt. "Net als het Rijk voeren we een missiegedreven economisch beleid, onder meer gericht op het verduurzamen van industrie, gezonde voedselproductie en gezond leven. We hebben vier Brightlands-campussen waar het bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en de overheid innovaties ontwikkelen, elk gericht op een specifiek thema. Daar sluiten provinciale én landelijke regelingen heel goed op aan."

Regio-liaisons RVO

"In het algemeen weten ondernemers ons goed te vinden", zegt Tys van Elk, directeur van LIOF. "Met ruim 40 specialisten helpen we hen bij de vroege fase, innovatie, groei en export. Daarbij werken we al langere tijd samen met RVO. Bijvoorbeeld rond regelingen als het Innovatiekrediet en Vroegefasefinanciering. Ook houdt iemand van RVO’s Octrooicentrum regelmatig spreekuur bij ons. Nu heeft RVO regio-liaisons: contactpersonen voor overheden per regio. Hierdoor is de samenwerking nog steviger geworden."

Honderden RVO-regelingen

Daniël de Groot is regio-liaison van RVO voor Limburg. "Dankzij zijn hulp hebben we Solinso, dat zonneceldakpannen heeft ontwikkeld, maar liefst in 3 verschillende fasen geholpen", noemt Van Elk als voorbeeld. "Bij productontwikkeling, bij het patenteren en bij een demonstratieproject in Duitsland. Allemaal dankzij het brede aanbod van RVO."

De Groot: "Als ik bij LIOF ben, kan ik die assistentie goed geven. Maar liever gebeurt dit op structurele basis, ook als ik er niet ben. Want het aanbod van LIOF en RVO kan elkaar mooi aanvullen. En als LIOF geen steun kan bieden aan een ondernemer, dan is er toch een grote kans dat wij dit wel kunnen doen, met de circa honderden regelingen die we uitvoeren."

Structurele samenwerking

Vanuit de éénloketgedachte hebben LIOF en RVO de intentie uitgesproken nauwer samen te werken. Het doel is dat Limburgse ondernemers bij beide organisaties kunnen aankloppen voor een volledig aanbod. “Dat begint bij wederzijdse bewustwording", zegt Van Elk. "Wij moeten realiseren dat RVO er met allerlei regelingen is voor ondernemend Limburg. RVO moet beseffen dat ze Limburgse ondernemers ook op ons aanbod kunnen wijzen."

Vervolgens komt het aan op het inrichten van een vast, deels geautomatiseerd werkproces, waarvan de eerste vormen al praktijk zijn. Zo doet RVO binnen 24 uur quickscans van aanvragen voor Vroegefasefinanciering. Na een inventarisatie van het aanbod van LIOF en RVO en de match daartussen, volgt in de loop van 2021 een voorstel voor het werkproces. Van Elk: "Uiteindelijk willen we geen instrument van RVO laten liggen."

Grote opgaven pakken we samen op

Benieuwd wie en wat RVO voor gemeenten in huis heeft? Ga dan naar www.rvo.nl/overheden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?